ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
צריכים למכור חמץ? היכנסו עכשיו!
בית המדרש משנה וגמרא עבודה זרה

הדף היומי הקצר

עבודה זרה - דף נ"ז

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן גרסיה
לחץ להקדשת שיעור זה
(נו: באמצע – נז: 8 שורות מלמטה)

יד רגל, וכוונה במגע גוי ביין


א. באיזה חלק של הגוף אוסר?

A. הילד בן 6 - נאסר ביד ולא ברגל, וניתן לקשור את ידיו ואז מותר גם למי שאוסר את הין לפני הבור.

B. מדד יין ע"י יד או רגל - ר' נתן - ביד אוסר ברגל לא (כילד בן 6).

C. נגע עם לולב – אוסר (אך עדיין תלוי בכוונה).ב. האם צריך כוונה כדי לאסור?

[סוגים של חוסר כוונה - נגע בטעות, נגע בכוונה אך לא כדי לנסך, ילד].A. דעות בתנאים -

a. מדד יין -

ר' נתן - ביד אוסר (לא צריך כוונה).

רבנן - אפילו ביד לא אוסר (צריך כוונה).

וכן ר"ש (דף ס) – צריך כוונה (לכן אם נפל ליין – לא אוסר).

b. סיפור - גוי ויהודי דשו ענבים ברגליים, ושמואל חיכה: 1. למצוא עוד מי שאוסר כר' נתן (דחייה - הרי ר' נתן לא אוסר ברגליים). 2. למצוא עוד מי שמתיר אפילו בידיים ללא כוונה (כר"ש).B. דעת רב

מצד אחד – נגע בטעות (ע"י לולב) – מותר למכור (הנאה).

מצד אחד - תינוק - רב – אסר.

תשובה – מותר בהנאה, אסור בשתייה.ג. דיון בדעת רב הנ"ל

A. חומרות האמוראים:

רב – (כנ"ל) – תינוק אוסר את היין (בשתייה).

ר"נ - שמואל – גוי שמל וטבל – עדיין אוסר בשנה הראשונה.B. הקושיות מהברייתא:

עבד וכן בני שפחות שמלו ולא טבלו:

רוקם ומדרסם: גירסא 1- טמאים, גירסא 2 – טהורים (לא גזרו כי לא שכיח (רש"י)).
קשה על ר"נ-שמואל – כי משמע שאם מל וטבל – מותר מיד

יין נסך – גדולים אוסרים, קטנים – לא אוסרים.
קשה על רב – שאמר שקטנים אוסרים.

תירוץ – מה שהברייתא הקלה זה רק בבני השפחות.


C. קריאת הברייתא לפי התירוץ

קשה - הרי בברייתא כתוב: "עבדים... וכן בני השפחות".

תשובות:

1. ה"וכן" מתייחס רק לדין הראשון (רוק).

דחייה – זה טוב רק לגירסא המחמירה ברוק (אז יש חידוש שמחמירים גם בבני השפחות), אך לגירסא המקלה – אין סיבה להזכיר את בני השפחות ביחס לרוק.

2. ה"וכן" מתייחס גם לדין של יין נסך, אך לא לשתי הקולות:

לרב – זה מתייחס רק לקולא של השנה הראשונה, אך בקטן נחמיר בעבדים.

לר"נ-שמואל להפך – זה מתייחס רק לקולא של קטן, אך בשנה הראשונה נחמיר בעבדים.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא עבודה זרה
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il