ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא עבודה זרה

הדף היומי הקצר

עבודה זרה - דף נ"ז

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטב' חשוון תשע"א
1065
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן גרסיה
לחץ להקדשת שיעור זה
(נו: באמצע – נז: 8 שורות מלמטה)

יד רגל, וכוונה במגע גוי ביין


א. באיזה חלק של הגוף אוסר?

A. הילד בן 6 - נאסר ביד ולא ברגל, וניתן לקשור את ידיו ואז מותר גם למי שאוסר את הין לפני הבור.

B. מדד יין ע"י יד או רגל - ר' נתן - ביד אוסר ברגל לא (כילד בן 6).

C. נגע עם לולב – אוסר (אך עדיין תלוי בכוונה).ב. האם צריך כוונה כדי לאסור?

[סוגים של חוסר כוונה - נגע בטעות, נגע בכוונה אך לא כדי לנסך, ילד].A. דעות בתנאים -

a. מדד יין -

ר' נתן - ביד אוסר (לא צריך כוונה).

רבנן - אפילו ביד לא אוסר (צריך כוונה).

וכן ר"ש (דף ס) – צריך כוונה (לכן אם נפל ליין – לא אוסר).

b. סיפור - גוי ויהודי דשו ענבים ברגליים, ושמואל חיכה: 1. למצוא עוד מי שאוסר כר' נתן (דחייה - הרי ר' נתן לא אוסר ברגליים). 2. למצוא עוד מי שמתיר אפילו בידיים ללא כוונה (כר"ש).B. דעת רב

מצד אחד – נגע בטעות (ע"י לולב) – מותר למכור (הנאה).

מצד אחד - תינוק - רב – אסר.

תשובה – מותר בהנאה, אסור בשתייה.ג. דיון בדעת רב הנ"ל

A. חומרות האמוראים:

רב – (כנ"ל) – תינוק אוסר את היין (בשתייה).

ר"נ - שמואל – גוי שמל וטבל – עדיין אוסר בשנה הראשונה.B. הקושיות מהברייתא:

עבד וכן בני שפחות שמלו ולא טבלו:

רוקם ומדרסם: גירסא 1- טמאים, גירסא 2 – טהורים (לא גזרו כי לא שכיח (רש"י)).
קשה על ר"נ-שמואל – כי משמע שאם מל וטבל – מותר מיד

יין נסך – גדולים אוסרים, קטנים – לא אוסרים.
קשה על רב – שאמר שקטנים אוסרים.

תירוץ – מה שהברייתא הקלה זה רק בבני השפחות.


C. קריאת הברייתא לפי התירוץ

קשה - הרי בברייתא כתוב: "עבדים... וכן בני השפחות".

תשובות:

1. ה"וכן" מתייחס רק לדין הראשון (רוק).

דחייה – זה טוב רק לגירסא המחמירה ברוק (אז יש חידוש שמחמירים גם בבני השפחות), אך לגירסא המקלה – אין סיבה להזכיר את בני השפחות ביחס לרוק.

2. ה"וכן" מתייחס גם לדין של יין נסך, אך לא לשתי הקולות:

לרב – זה מתייחס רק לקולא של השנה הראשונה, אך בקטן נחמיר בעבדים.

לר"נ-שמואל להפך – זה מתייחס רק לקולא של קטן, אך בשנה הראשונה נחמיר בעבדים.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא עבודה זרה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il