ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אין נשבעין לקטן ;">

בית מדרש גמרא שבועות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (43 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (43 ד')

י' תמוז תשע"א

אין נשבעין לקטן

שבועות מ"ב.נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
דוד בן רבקה

מקורות לשיעור:
שבועות ר"פ שבועת הדיינין בסוף המשנה "אין נשבעין על טענת חש"ו"
גמ' מ"ב. "מ"ט אמר קרא כי יתן איש"
ר"ן ד"ה "מ"ט אמר קרא כי יתן איש"
רמב"ם הל' שכירות פ"ד הל' ט' ובראב"ד שם
רמב"ם הל' טו"נ פ"ה הל' ט' ובראב"ד שם
רמב"ם הל' גניבה פ"ד הל' ט'
גמ' ב"ק: "א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען טענת גנב באבידה"
שיטה מקובצת ב"ק שם "וכתב הרמ"ה"
כתובות י"ח, תוס' ד"ה "אלא הכא וכו'"
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב