בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • לך לך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

עמרם בן סולטנה

מסירות הנפש של אברהם אבינו

אברהם אבינו - שתי כליותיו לימדו אותו תורה; אברהם אבינו זקוק לעם ישראל.

undefined

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב

תשס"ג
3 דק' קריאה
"אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם" (דברי הימים א, כט).
במדרש רבה (לט, ג):
"ר' ברכיה פתח, אָחוֹת לָנוּ קְטַנָּה וְשָׁדַיִם אֵין לָהּ וגו' אָחוֹת קְטַנָּה זה אברהם שאיחה את כל באי העולם. בר קפרא אמר, כזה שהוא מאחה את הקרע, קְטַנָּה שעד שהוא קטן היה מסגל מצות ומעשים טובים וְשָׁדַיִם אֵין לָהּ לא הניקוה לא מצות ולא מעשים טובים. מַה נַּעֲשֶׂה לַאֲחוֹתֵנוּ בַּיּוֹם שֶׁיְּדֻבַּר בָּהּ ביום שגזר עליו נמרוד לירד לתוך כבשן האש. אִם חוֹמָה הִיא נִבְנֶה עָלֶיהָ אם מעמיד דברים כחומה נבנה עליה. וְאִם דֶּלֶת נָצוּר וכו' אם דל הוא במצות ומעשים טובים, נצור עליו לוח ארז, מה הצורה אינה אלא לשעה אף אני איני מתקיים עליו אלא לשעה. אמר לפניו, רבון העולמים אֲנִי חוֹמָה מעמיד אני דברים כחומה. וְשָׁדַי כַּמִּגְדָּלוֹת אלו חנניה מישאל ועזריה אָז הָיִיתִי בְעֵינָיו כְּמוֹצְאֵת שָׁלוֹם שנכנס בשלום ויצא בשלום".


חז"ל מדגישים שאברהם אבינו מקטנותו ובלא מי שילמדו סיגל לעצמו מצות ומעשים טובים. מה שאין שאר בני אדם מסוגלים לחנך עצמם בדרך הטוב בלא מורה. מפני שבטבעם נוטים הם לחומריות. לעומתם אברהם אבינו שבטבעו הזך נטה לדבקות אלהית. ולכן הוא מאחה את כל באי העולם לבוראם. ועם כל הגדלות הזאת יתכן שהוא דל במצות. כיצד? אלא, הוא באופן אישי עובד אלהים. אבל אין זו מהותו הטבעית, אלא קנין הנפש הבא מתוך עמל עבודת השם. ולכן לא יעמיד עם המקדש נפשו עד כדי מסירתה למען שמו יתברך (כמו שאדם חיגר אינו מוריש לצאצאיו את חיגרותו משום שאין החיגרות יסוד גנטי בו, הוא הדין בכוחות רוחניים, ישנם כוחות מהותיים באדם שעוברים בירושה לצאצאים, וישנם כוחות נקנים הבאים מתוך תרגול מתמיד עד שנהפכים לטבע שני, אולם אינם תורשתיים). אמר אברהם, אני חומה ולא צורה מצוירת מבחוץ, אלא במהותי אני להקדוש ברוך הוא. ושדי כמגדלות ולכן בכוחי להעביר תכונה זאת לבני עד סוף הדורות. חנניה, מישאל ועזריה, יונקים את העוז למסור נפשם על קדושת השם מאברהם אבינו, כמו החלב שהתינוק מתקיים ממנו באופן טבעי כך אברהם מעביר מעלותיו לבניו אחריו. באותה השעה נכנס בשלום ויצא בשלום.

עוד במדרש (סג, ב):
"ר' שמואל ב"ר יצחק אמר, אברהם לא ניצל מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב, משל לאחד שהיה לו דין לפני השלטון ויצא דינו מלפני השלטון לישרף וצפה אותו השלטון באסטרולוגיה שלו שהוא עתיד להוליד בת והיא נשאת למלך אמר כדאי הוא להנצל בזכות בתו שהוא עתיד להוליד, והיא נשאת למלך. כך אברהם יצא דינו מלפני נמרוד לישרף וצפה הקדוש ברוך הוא שיעקב עתיד לעמוד ממנו, אמר, כדאי הוא אברהם להנצל בזכותו של יעקב. הדא הוא דכתיב, לָכֵן כֹּה אָמַר ה' אֶל בֵּית יַעֲקֹב אֲשֶׁר פָּדָה אֶת אַבְרָהָם (ישעיהו, כט) יעקב פדה את אברהם".


בית יעקב הם עם ישראל הממשיכים את תורת יעקב אבינו יותר מאשר תורת אברהם אבינו, ובזה הם נחשבים כנשואים למלך. דהיינו, כאילו שהם משלימים את מלכותו, כמו אשה נשואה המשלימה את בעלה, אברהם אבינו נחשב לאבי הבת הנישאת למלך, אבל הוא עצמו אינו נישא לו, ולכך הוא זקוק לזכות בתו כדי להנצל מכבשן האש. אמנם יש להבין, שהנה לפי המשל נתחייב אברהם מיתה למלך, ומדוע, מה חטאו ומה פשעו שעונשו צריך להיות שריפה? אלא שמיתת הצדיקים על קידוש השם היא מעלה עליונה ביותר, ועוד שהיה זה חלק מעבודת ה' שלו עצמו, להראות לעולם שיש למסור את הנפש למען שמו יתברך. אולם, קידוש ה' שעתידים בניו לעשות במשך הדורות גדול יותר, ולכך העולם זקוק להם, לפיכך ניצול אברהם בזכותם. וזהו שאמרו, אני חומה ושדי כמגדלות כלומר, עתיד אני להניק ולהחיות את העם באותו כוח דבקות בהקדוש ברוך הוא, לכן נכנס בשלום ויצא בשלום.


_________________________________

ניתן לרכוש כל ארבעת הספרים שיצאו לאור בזמן האחרון, בחנויות הספרים. או בטלפונים: 9972675 02. 050-7126758.

או באימייל kilab@netvision.net.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il