ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ברכות - דף ג ;">

דף הבית ראשי בית מדרש גמרא ברכות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (16 ד') הורד mp3
שלח לחבר

טז' אב התשע"ב

ברכות - דף ג

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(ג. שורה 4 – ד. באמצע)

משמרות הלילה ונושאים נספחים

חלק א - שאלה סגנונית על ר"א – למה לא פשוט אמר עד כמה שעות? (4 או 3).

תשובהדתניא ר"א
א. יש 3 משמרות, ועל כל משמר ה' שואג.
ב. יש סימן גם כאן בארץ – חמור נוער, כלבים נובחים, תינוק יונק.

איך זה עונה -
רש"י – רצה להראות שיש היכר מציאותי לזמן ק"ש.
אפשר להציע – רצה להראות שסוף הזמן תלוי במשהו אלוקי.

דיונים על ר"א:
A. למה צריך 3 סימנים?
1. יש סימן בתחילת אמצע וסוף המשמר האמצעי.
2. כל הסימנים לסוף המשמר, וצריך את האחרון למי שישן בבית אפל.

B. מה שואג הקב"ה בכל משמר (מתחת לאמצע ג.)
רב יצחק בר שמואל – "אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות".

C. אגב הזכרת שאגת ה' על החורבן – סיפור על ר' יוסי ששמע בת קול דומה בחורבה, ואמר לו אליהו שכך שואג ה' שלוש פעמים ביום (-במשמרות?).

D. איסור כניסה לחורבה (ד. 2-)
אליהו אמר לר' יוסי שהיה לו להתפלל תפילה קצרה ולא להיכנס לחורבה.
למה אסור? ת"ר -
1. חשד – ביחיד או שניים פרוצים
2. מפולת – רק בחורבה ישנה
3. מזיקין – רק ביחיד [והרי ביחיד גם יש חשד? 1. בשניים, במקומם של המזיקים. 2. בשדה (שאין נשים)].

חלק ב - מספר המשמרות (ד: 9+)

א.  המחלוקת

כמה יש?

מקור

תגובת הצד השני

תגובה נגדית

רבי – 4

לגבי דוד "חצות לילה... ", "קדמו עיני אשמורות" (ר' זריקא בר אמי – ריב"ל)

מלכים קמים בתחילת שעה 3, כלומר הלילה הוא 14 שעות, כך כשקם בחצות נשארו לו עוד 8 שעות (2 אשמורות).

ר' נתן – 3

לגבי גדעון "האשמורת התיכונה"

אחת מהתיכונות

כתוב תיכונה


ב. דיונים אגביים (ד: באמצע)

A. עוד מימרא של ר' זריקא בר אמי-ריב"ל -
אין אומרים בפני המת אלא דבריו של המת.
הגבלת ר' אבא בר כהנא (2 גרסאות) -

  1. דווקא בד"ת, אך בדברי חול מותר.
  2. אפילו בדברי תורה, וכ"ש בדברי חול – אסור.

B. קימת דוד בחצות

a. והרי קם כבר בערב?
("קידמתי בנשף ואשועה", "בנשף בערב יום")

תשובות:
1. רב אושעיא
– רבי אחא – לא עבר עלי חצות ללא שינה.
2. ר' זירא – עד חצות נמנם, אח"כ התגבר כארי.
3. רב אשי – עד חצות ד"ת, אח"כ שירות.

[האם נשף הוא ערב? והרי "ויכם דוד מהנשף ועד הערב", לכאורה הכוונה מבוקר ועד ערב?

  1. הכוונה מערב עד ערב (24 ש').

דחייה – שיהיה כתוב מערב עד ערב או מנשף עד נשף.

  1. שם הכוונה בוקר.
    אלא ש"נשף" יכול להיות או ערב או בוקר הכוונה לזמן המעבר].

b. איך דוד ידע מתי חצות? (ג: רבע תחתון)
והרי אפילו משה לא ידע "כחצות הלילה"?

1. לדוד היה סימן – ר"ש חסידא - רוח צפונית נשבה בכינור.
(ד. 6+) רב יצחק בר אדא – "עורה הנבל וכינור אעירה שחר".

[המשך דברי ר"ש חסידא -
בעמוד השחר באו חכמי ישראל והתלוננו על הפרנסה. ענה להם: 1. להתפרנס זה מזה. 2. לכבוש שטחים.
מתאר את קבלת ההחלטה: אחיתופל, סנהדרין (בניהו בן יהוידע, שהיה קודם לכרתי ופלתי), אורים ותומים (אביתר), ואח"כ המלחמה שהיתה בהנהגת יואב שר הצבא].

2. ר' זירא – גם משה ידע.

[a. למה לדוד כינור? להעירו.
b. למה "כחצות"? 1. בגלל איצטגניני פרעה. 2. רב אשי – הכוונה היא "עוד 24 שעות"].

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il