בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

ראש-חודש - הצפיה להתחדשות

בימים אלו זקוקים אנו לרוח חדשה שתרומם את העם ותחזקו לקראת הבא עלינו.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

2 דק' קריאה
השבת נברך על חודש אייר הבא עלינו לטובה. ראש-חודש הוא יום של התחדשות, וכמה אנחנו זקוקים כעת להתחדשות.
"וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה".
תחושה של עייפות רובצת עלינו. השאיפות הגדולות של התחייה הלאומית נשחקו בשרשרת הקשיים העומדים בדרכנו, ורפיון הרוח גורם שלא רק שאין אנו ממשיכים לצעוד בעוז להמשך בנין עמנו במולדתו, אלא גם אין לנו כוח לעמוד והננו נסוגים לאחור בלחץ אויב. אולם כל החולשה האופפת אותנו ומרפה את ידינו היא חיצונית ושטחית. בתוכנו גנוזים עוצמות רוחניות אדירות המבקשות להתגלות, בתוך תוכנו עצורות שאיפות לאומיות גדולות להעמיד את עמנו על רגליו במדרגה העליונה הראויה לו.

אך הכוחות הפנימיים הללו מכוסים. המנהיגות הפוליטית של המדינה חסרה את הגודל הרוחני, היא חסרת אונים ומתוך חולשה נסוגה והולכת. דרושה לנו כעת מנהיגות חדשה גדולה הנושאת בקרבה את רוחו הגדולה של עם ישראל ושאיפותיו. מנהיגות אשר תנער בבני-אדם את האבק של העייפות וחוסר האונים, ותבעיר את הניצוץ הכמוס בלבבות המלא גדולה גבורה ותפארת של שאיפה להמשיך בדרך גאולתנו, שלא להירתע מהקשיים, אלא להמשיך בעוז דרך כל המעצורים ולחזק את אחיזתנו בארץ-ישראל. לחסן את רוחנו ולצעוד במעלה הדרך מתוך ידיעה ברורה שככל שנתקדם ונעלה כן ירבו המכשולים.

וכבר אמרו חכמים על הנאמר בהלל "כל גוים סבבוני בשם ד' כי אמילם, סבוני גם סבבוני בשם ד' כי אמילם. סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בשם ד' כי אמילם", כי פסוקים אלו נאמרו לעתיד לבוא. שלוש פעמים עתיד גוג ומגוג לעלות על ירושלים, בכל פעם עם כוחות יותר גדולים ובכל פעם הם נשברים. בתחילה כל גויים סבוני אבל לא בכל הכוחות והם נשברים. אחר-כך סבוני גם סבבוני עם כוחות כפולים והם נשברים. אחר-כך סבוני כדבורים, יבואו המונים כמו דבורים, אבל גם הם בהמוניהם דועכו כאש קוצים.

רוח חדשה דרושה לנו. מנהיגות שתרומם את העם, שתחזק את המורל, שתוביל אותנו בדרך גאולתנו בלא מורא מהקשיים. והננו תפילה לאבינו אלקי אבותינו: חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה וכו' ויהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפדיון נפשנו.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il