בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 72

ל"ג בעומר - קבלה לעם?

undefined

הרב גור אריה ארגמן

אייר התשע"ה
בגמרא (שבת קלח:) מסופר כי בזמן שחכמינו אמרו: "עתידה תורה שתשתכח מישראל", בא רבי שמעון והבטיח: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל".
נראה שהבטחה זו התבססה על כך שעומק הסוד שבזוהר הקדוש הוא שיציל אותנו מן השכחה שבמחשכי הגלות.

מהו אפוא "הסוד" שיביא רפואה לנפשנו? זהו הקשר הישיר ו"החופשי" עם ה'.

המושג המרכזי של הזוהר הוא "עשר הספירות", שהינן הפירוש וההרחבה של שם הוי"ה. כיון שמבנה הספירות מקביל לצורת הנפש והעולם, יש לנו היכולת להכיר את הבורא המתגלה באותן ספירות.

אם בימים עברו נחלקו גדולי ישראל היאך ניתן לפנות לקב"ה? הרי הוא אין סופי, וכל יחס, יהיה המרומם ביותר, רק מגשים... נראה בעליל שסוגיה זו הוכרעה כפי המסורת המקובלת בקרב חכמי הסוד. האמונה הטבעית שלנו, יהודים פשוטים, כיום, מכוונת ומתאימה בדיוק לסוד הזה של ספר הזוהר.

רוח הקודש עמדה לאר"י הקדוש, לרמח"ל, לבעל שם טוב ולרב קוק זצ"ל לגלות את הסוד ולקרוא לעם ישראל: "התעוררו! יש השם בקרבנו, רזין דאורייתא חיים ומפכים, קול התור נשמע בארצנו, והגיעה העת לטעום מאילן החיים". גם אם נדמה לפעמים שהקריאה נותרה אילמת, נבחין שבפועל 'המעיינות נפוצו' ומהפך מחשבתי התרחש. תפיסת האמונה של עם ישראל כיום מכילה את הסתירה שבין השלמות האין סופית ובין ההתגלות הא-להית.

היכולת לשאת את הידיים כלפי השמים ולפנות אל ה' יתברך בצורה ישירה, להשיח את דאגות הלב בפניו ועם זאת לדעת באופן ברור שהוא אין סוף ובלתי נתפס, זהו סוד 'עשר הספירות'!
ואמרתם כה לחי...
לרישום לרשימת תפוצה לעלון קרוב אליך
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il