בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון 100

האם יש חשיבות לאריכות ימים?

undefined

הרב יהושע שפירא

כסלו תשע"ו
2 דק' קריאה
האם יש חשיבות לאריכות ימים?
בוודאי, שהרי התורה מבטיחה אריכות ימים למי ששומר תורה ומצוות, ובפרט במצוות כיבוד אב ואם ושילוח הקן.
החיים בעולם הזה הם מתנה עצומה ועל כן הם דוחים כמעט את כל מצוות התורה, גם אלו שעונשן רב ומשקלן עצום כשבת קודש, אשר נדחית מפני פיקוח נפש. זאת משום שהחיים יקרים כל־כך בעיני ה' יתברך.
דווקא החיים בעולם הזה הם המקום שבו אנו שותפים לטוּב האלוקי. חסידים אומרים שכשם שב'פרוזדור' צריך לזכור את ה'טרקלין', כלומר שבעולם הזה צריך לזכור שהוא הכנה לעולם הבא, כך בעולם הבא נזכור את העולם הזה, מפני שעל־ידו נעשינו שותפים לכל הטוב העליון.

האם יש דרך להתעלם ממראה חיצוני בפגישת שידוך? אני לא מצליחה!
אם יש תחושת דחייה ברורה – אין צורך לנסות, וזה כנראה אות וסימן שאין כאן התאמה. בשולחן־ערוך כתוב שצריכה להיות פגישה בין בני הזוג מפני מצוות "ואהבת לרעך כמוך", כדי שלא יתגנו אחד על השני לאחר מכן. אם כן, התורה מדריכה אותנו שתהיה נשיאת חן, וכשהיא איננה, זו סיבה טובה לא להתחתן.
אם הדבר חוזר על עצמו פעמים רבות, כדאי לקבל יעוץ, מפני שכנראה הבעיה איננה בזולת אלא במשקפיים שלנו על הזולת.
ואף על פי כן, הדמות האנושית על מידותיה הטובות, שאיפותיה הרוחניות והעולם הפנימי שלה, חשובה הרבה יותר מהמראה החיצוני; ככל שעוסקים בה יותר – אוחזים בעיקר, וממילא מתגלה השאר כטפל.

איך מצליחים להתקרב לה' גם במעשים הפשוטים?
פשטות או מורכבות, קלות או קושי, אינם פרמטר מרכזי כלל וכלל בעניין קרבה לה'. הקרבה אליו נעשית על־ידי שמירת המצוות, הליכה בדרכיו ודבקות בתורתו. לעתים זה פשוט וקל, לעתים זה קשה ומסובך, והדבקות אינה תלויה בשאלות אלו.
כשם שערך החיים לא נמדד בשאלה האם החיים קלים או מסובכים, האם הם דורשים עמל ויזע או מתנהלים בעונג – כך גם עונג שבת ושמחה במטעמים שמוגשים לשולחן שבת הם דבקות אלוקית לא פחות מתענית יום הכיפורים, כדברי רבי יהודה הלוי בכוזרי – אלו ואלו מקיימים את רצון ה' ומזכים אותנו בקרבתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il