בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • ענייני דיומא
לחץ להקדשת שיעור זה
ט"ו אייר התשע"ו

גאולה בשלבים – קמעא קמעא

undefined

בשביל הנשמה

ט"ו אייר התשע"ו
2 דק' קריאה
b> במהלך הדורות, הציפייה לגאולה השתרשה בכל בית ישראל. עם זאת, היא קיבלה אופי עממי אשר ציפה לגאולה ניסית. נראה היום מקורות המסבירים שהגאולה האחרונה תתרחש באופן טבעי, קמעא קמעא ולאו דווקא באופן ניסי ומהיר.


המלבי"ם (ספר שיבת ציון ח"ב עמו' 3)
"הנה התמהמהתי עד כה ולא השבתיו על מכתבו היקר, כי רציתי להאריך ולהציע את מחשבותי הרבים בענינים האלה, ועד עתה לא נתנני הזמן למצוא דברי חפץ כחפצי וכראוי לאיש גדול כמוהו, ועל כן החרשתי עד כה עד ירוח הזמן לי, ואקוה למצוא עת רצון בקרוב. ובעיקר הדבר דבריו אמתים וכנים,ויש לי כמה ראיות מפשוטי הכתובים כפי פירושי, כי הגאולה תצמח לאט לאט, כשחר נכון מוצאו הולך ואור עד נכון היום. ושתחלה יתיישבו אנשים מבני ישראל בארץ ישראל ברישיון מלכי הארץ הישרים והחסידים ויהיה ישוב ארץ ישראל קודם ביאת משיח . וכמו שכתב בפירוש ישעיהו על פסוק "בטרם תחיל ילדה" (ישעיה ס"ו, ז'). ומי יתן ויעלה חפצו בידו ושיהיה הזמן לזה עת רצון".

מלבי"ם (על מיכה פרק ד' פסוק ח')
ואתה מגדל עדר - מסב פניו אל הר ציון הנזכר, אומר אליו, אתה הר ציון, שאתה מגדל של העדר הלז שהוא עדר הצאן הצולעה והנדחה, תחלה תהיה כמגדל של צאן, ואחר כך תהיה עופל - שהוא מבצר חזק, ומפרש שזה יהיה בשלש מדרגות, תחלה בת ציון עדיך תאתה - שהגליות יתחילו להתקבץ וגלות יהודה ובנימין שהם בת ציון שגלו מציון בחורבן בית שני יתקבצו אליך, ואחר כך ובאה הממשלה הראשונה - תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה כמו שהיו לישראל בימים הראשונים לפני מֵלֹך מֶלֶך לבני ישראל' שהיה להם שופטים מנהיגים אותם, ואחר כך תבוא ממלכת לבת ירושלים - יהיה להם מלכות קבוע שהוא מלכות בית דוד, שאחר כך ימלוך המלך המשיח בממלכה קבועה , וכן התבאר ביחזקאל סי' ל"ד כ"ג כ"ד, וסי' ל"ו כ"ד כ"ה, ועמוס ט' י"א, שמלכות בית דוד תתגלה בהדרגה, ותחלה לא יהיה רק במדרגה שופט ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לה' המלוכה, עיין שם:

(דרישת ציון, מאמר א).
בל יחשוב החושב כי פתאום יירד השם יתברך משמים לארץ לאמור לעמו: צאו, או ישלח מישהו פתאום מן השמים לתקוע בשופר גדול לנדחי ישראל ויעשה חומת אש סביב כאשר הבטיח על-ידי עבדיו הנביאים. לא כן, קורא משכיל. ודאי, הוא אומר, כל דברי הנביאים יתקיימו באחרית הימים לשלמות הגאולה, אבל מדברים על ימינו. זה יהיה בדרך הטבע. כי לא במנוסה נלך ולא בחיפזון, רק מעט מעט תבוא גאולת ישראל, לאט לאט תצמח קרן ישועה '

בן איש חי ('בניהו' על מסכת ראש השנה דף ח ע"ב).
"על דרך זו היתה הגאולה לישראל ביציאת מצרים, כי בראש השנה פסקה העבודה מאבותינו, ובניסן יצאו ממצרים, נמצא שמתשרי ועד ט"ו ניסן לא נפטרו ויצאו לחירות שלימה ממצרים, אלא עודם במצרים, אך לא היו משועבדים שם. וכיוצא בזה יהיה לעתיד בגאולה העתידה להיות, שכמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות לישראל (תנצ'ימאת, ממשל), חזקה בכמה דברים, שיהיה להם מעלה וכבוד כאילו הם בני מלכים, וגם לא יהיו נגאלים לגמרי, וכשיבא מלך המשיח במהרה בימינו תהיה חירות ממש, ויהיו ישראל מלכים"
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il