ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

סדר ציבורי בבית הכנסת

--- ---ניסן תשע"ח
לחץ להקדשת שיעור זה
קינשסה, זאיר Kinshasa, Zaire
ניסן תשנ"א

סדר ציבורי בבית הכנסת

שאלה
האם מותר להשתמש באולם בית כנסת לעריכת סדר ציבורי? ואם כן, האם צריך אז להוציא את ספרי התורה או אין צורך בזה? (יצוין שעריכת סדר ציבורי בהשתתפות הרב בבית הכנסת היא האפשרות המעשית היחידה לעריכת סדר ציבורי כשר).

תשובה
א. נהגו בכל בתי הכנסת לערוך סעודות מצוה, ולכן אין מניעה לערוך גם את סדר ליל הפסח בבית הכנסת 1 .
ב. אין צריך להוציא את ספרי התורה מבית הכנסת 2 . אדרבא נראה שמכבוד ספר תורה הוא שלא לטלטלו ללא הכרח 3 .
ג. ברור שהמשתתפים מגיעים עם נשותיהם, ואין פיקוח על הלבוש. כדי למנוע זלזול בקדושת המקום על ידי לבוש שאינו הולם כבוד בית הכנסת, מוצע להפריד את ארון הקודש מאולם בית הכנסת על ידי וילון.
^ 1. בשו"ע אורח חיים (סי' קנא, ד) פסק מרן ש"אפילו לצורך מצוה אחרת וכו' מותר לאכול שם" וב"משנה ברורה" שם (ס"ק כ) כתב שנוהגים להקל בסעודות מצוה, כשאין מקום מרווח, ואין למחות בידם דיש על מי לסמוך, והרי לפי הנאמר בשאלה עריכת הסדר בבית הכנסת היא האפשרות המעשית היחידה לקיום סדר ציברי כשר.
וב"שער הציון" (אות יד) הוסיף שבבתי כנסיות שבחו"ל שנעשים על תנאי, אפילו ביישובן מותר לצורך עניים או צורך הרבים.
אמנם ב"מגן אברהם" בשם הגהת הסמ"ק כתב שכך הדין דווקא בסעודה כגון לעיבור השנה, שאין בה קלות ראש ושכרות, ולכן רצוי שהרב יסביר לקהל שנמצאים במקום קדוש ושלא ינהגו קלות ראש.
^ 2. בכל המקורות דלעיל לא הוזכר שיש צורך בהוצאת הספר, וכן המנהג.
^ 3. ראה "מקראי קודש" לרצ"פ פרנק על הל' פסח (ח"א בהערות שבעמ' קיח) בנוגע להוצאת ספר תורה להקפות.
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il