בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מדינת וממשלת ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

האם אלה ראויים לברכה?

לפני כשנה, בעת ההפגנה באוהלים מול משרד ראש הממשלה, הורה מורנו ורבנו הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל שלא לומר את התפילה לשלום המדינה, כדי שלא לברך את "ראשיה שריה ויועציה". לאחר השבת כתב אחד התלמידים מכתב שאלה לרב, כדי שיבאר טעמו. והרב כתב את התשובה המובאת לפניכם בציטוט מדויק:

undefined

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל

תשרי התשנ"ו
2 דק' קריאה
אין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמות שנאמר: "ושפטנו מלכנו ונלחם את מלחמותינו" (רמב"ם ספ"ד ממלכים), ומכלל הן אתה שומע לאו. שליח שאינו עושה שליחותו אומרים לו: "לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי" (קידושין מב, ב). הכורתים ברית עם רב מרצחים, אשר מאה מיתות לא יספיקו לו; הפותחים לפניו שערי מדינות; המכבדים אותו בכבוד מלכים, ועל-ידי זה מכריזים בקול רם כי צודק הוא בתעלוליו ועם ישראל הם הרשעים; המביאים אותו במו ידיהם לארץ נחלת אבותינו, וזוממים לכלוא בגטאות מוקפים אויבים יישובי ישראל אשר הקימו בזיעת אפם באמונת אומן; המטיחים חלק עם במשנהו; המגייסים מאות חיילים ושוטרים להכות בחמת אף בנשים ותינוקות אשר מביעים מחאתם בחנייתם באוהלים חסרי כל תנאי נוחיות מול משכנות ממשלתם; המפיחים כזבים, המשקרים במצח נחושה, העמלים להסתיר את האמת, היורקים בפני רבבות ישראל הבאים להפגין את מורת רוחם על דרך החתחתים שבהם מובילים את העם לכניעה ולהשפלה, כי שום דבר אינו מזיז להם - האם אלה ראויים לברכה, האם אלה מותר לברכם?

האם אין זה חילול השם, כשבאותו יום שבת קדוש, שהיה מיועד על ידם, על-ידי ניצול השמירה על קדושת היום על-ידי שומרי אמונים, למען יקל עליהם לקבל בכבוד את המרצח-המנצח על אדמת ישראל, יעמדו ליד ספר התורה, ויברכו בקול רם את השרים- הסוררים הללו, אשר ראויים את ההפך מזה? ההלכה אומרת, שאם רואים אדם עובר עבירה מתרים בו ואומרים לו: תדע שעל עוון הזה אתה חייב מה שהתורה מחייבת. ואם אינו נרתע חייבים המתרים להביאו לדין... אין נדרש בראות עובר העבירה להתפלל עליו להחזירו בתשובה. "ויעמוד פנחס ויפלל" - ויתפלל אין כתיב כאן אלא "ויפלל", מלשון "בפלילים". אם יש קוצר יד (שאין ביכולתנו להעמידם לדין), ואם מחוסר תושיה - "והמה בוכים". אבל בשום פנים לא נאמר - והמה מברכים... קצת כבוד לכנסת ישראל ותורת ישראל, ואל נהא מוסיפי חילול השם על חילול השם הנעשה לעינינו, והלב מתפלץ מבלי אפשרות להושיע, כי על כך אמרו חז"ל: "כד רגיז רעיא על אנא עביד לנגדיה סמיוחתא". תפילתנו לשוכן מרומים כי ייהפך לנו בקרוב צום הרביעי וצום החמישי לששון ולשמחה.

הערת המערכת: יש לציין כי בישיבות ובבתי-כנסת רבים נוהגים לומר במקום הפסקה הבעייתית "ושלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה", את הבקשה "והעמד בראשה אנשי חיל אנשי אמת יראי א-לוהים ושונאי בצע".
----------
מתוך הירחון "קומי אורי" היוצא לאור ע"י תנועת קוממיות.
לפרטים והזמנות: kumiori@gmail.com
טלפון: 02-9974424


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il