בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יהושע
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יהושע פרק כא

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל: (ב) וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו: (ג) ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי יהוה את הערים האלה ואת מגרשיהן: (ד) ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה: (ה) ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר: (ו) ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה: (ז) לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה: (ח) ויתנו בני ישראל ללוים את הערים האלה ואת מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד משה בגורל: (ט) ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקרא אתהן בשם: (י) ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ראישנה: (יא) ויתנו להם את קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה סביבתיה: (יב) ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו: (יג) ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרצח את חברון ואת מגרשה ואת לבנה ואת מגרשה: (יד) ואת יתר ואת מגרשה ואת אשתמע ואת מגרשה: (טו) ואת חלן ואת מגרשה ואת דבר ואת מגרשה: (טז) ואת עין ואת מגרשה ואת יטה ואת מגרשה את בית שמש ואת מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה: (יז) וממטה בנימין את גבעון ואת מגרשה את גבע ואת מגרשה: (יח) את ענתות ואת מגרשה ואת עלמון ואת מגרשה ערים ארבע: (יט) כל ערי בני אהרן הכהנים שלש עשרה ערים ומגרשיהן: (כ) ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים: (כא) ויתנו להם את עיר מקלט הרצח את שכם ואת מגרשה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשה: (כב) ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע: (כג) וממטה דן את אלתקא ואת מגרשה את גבתון ואת מגרשה: (כד) את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע: (כה) וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים: (כו) כל ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני קהת הנותרים: (כז) ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את עיר מקלט הרצח את גלון (גולן) בבשן ואת מגרשה ואת בעשתרה ואת מגרשה ערים שתים: (כח) וממטה יששכר את קשיון ואת מגרשה את דברת ואת מגרשה: (כט) את ירמות ואת מגרשה את עין גנים ואת מגרשה ערים ארבע: (ל) וממטה אשר את משאל ואת מגרשה את עבדון ואת מגרשה: (לא) את חלקת ואת מגרשה ואת רחב ואת מגרשה ערים ארבע: (לב) וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש: (לג) כל ערי הגרשני למשפחתם שלש עשרה עיר ומגרשיהן: (לד) ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה: (לה) את דמנה ואת מגרשה את נהלל ואת מגרשה ערים ארבע: (לו) וממטה גד את עיר מקלט הרצח את רמת בגלעד ואת מגרשה ואת מחנים ואת מגרשה: (לז) את חשבון ואת מגרשה את יעזר ואת מגרשה כל ערים ארבע: (לח) כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה: (לט) כל ערי הלוים בתוך אחזת בני ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן: (מ) תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל הערים האלה: (מא) ויתן יהוה לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה: (מב) וינח יהוה להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל איביהם את כל איביהם נתן יהוה בידם: (מג) לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אל בית ישראל הכל בא:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il