ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך ספר שמואל ב

שמואל ב פרק כב

מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
לחץ להקדשת שיעור זה
(א) וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאתביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול: (ב) ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי: (ג) אלהי צורי אחסה בומגני וקרן ישעי משגבי ומנוסימשעי מחמס תשעני: (ד) מהלל אקרא יהוהומאיבי אושע: (ה) כי אפפני משברי מותנחלי בליעל יבעתני: (ו) חבלי שאול סבניקדמני מקשי מות: (ז) בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקראוישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו: (ח) ותגעש (ויתגעש) ותרעש הארץמוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו: (ט) עלה עשן באפו ואש מפיו תאכלגחלים בערו ממנו: (י) ויט שמים וירדוערפל תחת רגליו: (יא) וירכב על כרוב ויעףוירא על כנפי רוח: (יב) וישת חשך סביבתיו סכותחשרת מים עבי שחקים: (יג) מנגה נגדו בערו גחלי אש: (יד) ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו: (טו) וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם (ויהם): (טז) ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבלבגערת יהוה מנשמת רוח אפו: (יז) ישלח ממרום יקחניימשני ממים רבים: (יח) יצילני מאיבי עזמשנאי כי אמצו ממני: (יט) יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי: (כ) ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי: (כא) יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי: (כב) כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי: (כג) כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה: (כד) ואהיה תמים לוואשתמרה מעוני: (כה) וישב יהוה לי כצדקתיכברי לנגד עיניו: (כו) עם חסיד תתחסדעם גבור תמים תתמם: (כז) עם נבר תתברועם עקש תתפל: (כח) ואת עם עני תושיעועיניך על רמים תשפיל: (כט) כי אתה נירי יהוהויהוה יגיה חשכי: (ל) כי בכה ארוץ גדודבאלהי אדלג שור: (לא) האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופהמגן הוא לכל החסים בו: (לב) כי מי אל מבלעדי יהוהומי צור מבלעדי אלהינו: (לג) האל מעוזי חילויתר תמים דרכו (דרכי): (לד) משוה רגליו (רגלי) כאילותועל במתי יעמדני: (לה) מלמד ידי למלחמהונחת קשת נחושה זרעתי: (לו) ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני: (לז) תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי: (לח) ארדפה איבי ואשמידםולא אשוב עד כלותם: (לט) ואכלם ואמחצם ולא יקומוןויפלו תחת רגלי: (מ) ותזרני חיל למלחמהתכריע קמי תחתני: (מא) ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם: (מב) ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם: (מג) ואשחקם כעפר ארץכטיט חוצות אדקם ארקעם: (מד) ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גויםעם לא ידעתי יעבדני: (מה) בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי: (מו) בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם: (מז) חי יהוה וברוך צוריוירם אלהי צור ישעי: (מח) האל הנתן נקמת ליומריד עמים תחתני: (מט) ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממנימאיש חמסים תצילני: (נ) על כן אודך יהוה בגויםולשמך אזמר: (נא) מגדיל (מגדול) ישועות מלכו ועשה חסד למשיחולדוד ולזרעו עד עולם:
עוד בנושא ספר שמואל ב

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il