ארון הספרים היהודי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארון הספרים היהודי הוא שם כולל להספרות התורנית שעוסקת בעם ישראל ותורתו.

(לקמן כל מחברי החיבורים, הספרים והכתבים הידועים לנו שהיו במשך הדורות. ליד חלק מהמחברים צויינו חלק מיצירותיהם אשר מייצגות אותם)


תקופת התורה[edit]

 1. בראשית
 2. שמות
 3. ויקרא
 4. במדבר
 5. דברים

תקופת הנביאים[edit]

ספרים שסידר שמואל:

 1. ספר שופטים
 2. ספר שמואל
 3. מגילת רות

ספרים שסידר ירמיה:

 1. ספר מלכים
 2. ספר ירמיה
 3. מגילת איכה

ספרים שסידר עזרא:

 1. ספר עזרא
 2. ספר נחמיה

ספרים שסידרו חזקיה וסיעתו:

 1. ספר ישעיה
 2. ספר משלי
 3. מגילת קהלת

תקופת אנשי כנסת הגדולה[edit]

ספרים שסידרו אנשי כנסת הגדולה:

 1. ספר הושע
 2. ספר יואל
 3. ספר עמוס
 4. ספר עובדיה
 5. ספר יונה
 6. ספר מיכה
 7. ספר נחום
 8. ספר חבקוק
 9. ספר צפניה
 10. ספר חגי
 11. ספר זכריה
 12. ספר מלאכי

תקופת התנאים[edit]

מסכתות המשנה

מדרשי הלכה[edit]

מדרשי אגדה[edit]

אחר[edit]

תקופת האמוראים[edit]

תקופת הסבוראים[edit]

תקופת הגאונים[edit]

תקופת הראשונים[edit]

ראשוני אשכנז, צרפת ואיטליה

ראשוני ספרד, פרובנס וצפון אפריקה
תקופת האחרונים[edit]

הלכה

אמונה ומוסר

חסידות

שות"ים