שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

פסוק לשם אילת

undefined

רבנים שונים

כ תמוז תשס"ט
שאלה
אני מחפשת פסוק יפה וחזק שגם אוכל להבין אותו, שמתחיל באות א' ומסתיים באות ת’, כדי לומר בתפילת העמידה בסוף. שמי אילת.
תשובה
בחרי לך פסוק אחד מהפסוקים הבאים: שמות פרק לט, לה: "את ארן העדת ואת בדיו ואת הכפרת". ויקרא פרק כו, יג: "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות". במדבר פרק כד,ז: "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת". דברים פרק ח, ט: "ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת". תהלים פרק פ, טו "אלקים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת". תהלים פרק קו, ג: "אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת". דברי הימים א פרק כב, יג: "אז תצליח אם תשמור לעשות את החקים ואת המשפטים אשר צוה ה' את משה על ישראל חזק ואמץ אל תירא ואל תחת". בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il