בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק מא

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו רחב האהל: (ב) ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה: (ג) ובא לפנימה וימד איל הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות: (ד) וימד את ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אל פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים: (ה) וימד קיר הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית סביב: (ו) והצלעות צלע אל צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית: (ז) ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית על כן רחב לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה: (ח) וראיתי לבית גבה סביב סביב מיסדות (מוסדות) הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה: (ט) רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית: (י) ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב: (יא) ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב: (יב) והבנין אשר אל פני הגזרה פאת דרך הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש אמות רחב סביב סביב וארכו תשעים אמה: (יג) ומדד את הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה: (יד) ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה: (טו) ומדד ארך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה ואתוקיהא (ואתיקיהא) מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר: (טז) הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד החלונות והחלנות מכסות: (יז) על מעל הפתח ועד הבית הפנימי ולחוץ ואל כל הקיר סביב סביב בפנימי ובחיצון מדות: (יח) ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב: (יט) ופני אדם אל התמרה מפו ופני כפיר אל התמרה מפו עשוי אל כל הבית סביב סביב: (כ) מהארץ עד מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל: (כא) ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה: (כב) המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה: (כג) ושתים דלתות להיכל ולקדש: (כד) ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת: (כה) ועשויה אליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל פני האולם מהחוץ: (כו) וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל כתפות האולם וצלעות הבית והעבים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il