בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר נחמיה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

נחמיה פרק יא

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) וישבו שרי העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים: (ב) ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם: (ג) ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה: (ד) ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל מבני פרץ: (ה) ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השלני: (ו) כל בני פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי חיל: (ז) ואלה בני בנימן סלא בן משלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איתיאל בן ישעיה: (ח) ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה: (ט) ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משנה: (י) מן הכהנים ידעיה בן יויריב יכין: (יא) שריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגד בית האלהים: (יב) ואחיהם עשה המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה: (יג) ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן עזראל בן אחזי בן משלמות בן אמר: (יד) ואחיהם גברי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים: (טו) ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה בן בוני: (טז) ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים: (יז) ומתניה בן מיכא בן זבדי בן אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן שמוע בן גלל בן ידיתון (ידותון): (יח) כל הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה: (יט) והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים: (כ) ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל ערי יהודה איש בנחלתו: (כא) והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על הנתינים: (כב) ופקיד הלוים בירושלם עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים: (כג) כי מצות המלך עליהם ואמנה על המשררים דבר יום ביומו: (כד) ופתחיה בן משיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם: (כה) ואל החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה: (כו) ובישוע ובמלדה ובבית פלט: (כז) ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה: (כח) ובצקלג ובמכנה ובבנתיה: (כט) ובעין רמון ובצרעה ובירמות: (ל) זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר שבע עד גיא הנם: (לא) ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית אל ובנתיה: (לב) ענתות נב ענניה: (לג) חצור רמה גתים: (לד) חדיד צבעים נבלט: (לה) לד ואונו גי החרשים: (לו) ומן הלוים מחלקות יהודה לבנימין:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il