בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • חנוכה בראי דורנו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אשר ישעיהו בן רבקה

גדולת הנצחון על היוונים

ימי החנוכה נקבעו לדורות מפני שמשמעותו של הנצחון על היוונים מאירה לכל הדורות. נצחון אמיתי הוא כאשר מנצחים את האויב והופכים אותו לאוהב. אם רק נצחנו את האויב ודיכאנו אותו, הנצחון עדיין איננו שלם. רק כאשר הופכים את האויב לאוהב אז הנצחון שלם.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כסלו תשס"ג
2 דק' קריאה
ימי החנוכה נקבעו לדורות מפני שמשמעותו של הנצחון על היוונים מאירה לכל הדורות.
נצחון אמיתי הוא כאשר מנצחים את האויב והופכים אותו לאוהב. אם רק נצחנו את האויב ודיכאנו אותו, הנצחון עדיין איננו שלם. רק כאשר הופכים את האויב לאוהב אז הנצחון שלם.

כך הדבר במלחמה פיזית, וכך הדבר במלחמה רוחנית. התרבות היוונית האלילית אשר התפתחה ביוון, תרבות של טיפוח היופי, הספורט, אולימפיאדה, התיאטרון, הספרות והשירה, ההומניזם, הסתערה על האמונה. זו היתה תרבות חיצונית יח"צנית, מגרה, מבריקה, מושכת, מרשימה. היא התפשטה במהירות על פני עמים רבים, אשר היו תחת שלטון היוונים, והיא גם חדרה לארץ-ישראל. יהודים רבים נסחפו אחריה ונעשו למתיוונים.

במבט הראשון, ההתפתחות התרבותית היוונית היתה מנוגדת ניגוד גמור לתורת ישראל, וכדברי בעל "חובות הלבבות": "חורבן הנפש בתיקון הגוף ותיקון הנפש בחורבן הגוף", כי הנפש והגוף תרתי דסתרי המה. מי שעוסק בגופו, מי שעוסק בחיצוניות, ביופי, בספורט, ושקוע בזה, הוא מואס בעולם הרוחני.

אך כח האמונה היהודי גבר וניצח, והניצחון היה בזה שהאמונה הישראלית כבשה את צדדי המעלות של התרבות היוונית והכניסה אותה תחת כנפי השכינה. יש מקום ליופי, אבל לא כערך בפני עצמו, אלא יש לגלות ולפאר את התוכן האלקי - "יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם" נאמר. ופירשו חכמינו: "יפיפותו של יפת באהלי שם". ועל כן אמרו במשנה במסכת מגילה דף ח: רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. כלומר אסור לכתוב תורה ונביאים וכתובים בלשון אחרת אלא ביוונית בלבד.

יש מקום לחיזוק הגוף, אבל לא כמטרה בפני עצמה, אלא על-מנת לחזק את הנשמה. נשמה בריאה בגוף בריא. יש מקום לפיתוח האומנויות, אבל לא כמטרה בפני עצמה, אלא כדי לגלות על ידם רעיונות אמוניים.

כך נכסי תרבות היוונים גוירו ונעשו לרקחות ולטבחות לתורה ולאמונה. נמצא כי הנצחון על היוונים הגדיל (וקידם) את הופעת האמונה היהודית והרחיב את גילויה באמצעות הכלים שפיתחו היוונים.
כך הדבר נמשך בכל עת מאז ועד עתה. בכל מאבק רוחני שבין ישראל לעמים, לא רק שעם ישראל עומד בו והודף אותו, אלא שמכל התמודדות רוחנית מפיק עם ישראל עוד עוצמה ועוד גדולה של אמונה.

מהימים ההם לזמן הזה. גם כיום ההתפתחות המדעית העצומה והתפתחות התנועות הרוחניות החברתיות, כמו שאיפות החופש, ההומניות, הדמוקרטיה, השוויון, אשר נושאיהן עומדים במלחמת תרבות כנגד אנשי האמונה והתורה בישראל. גם היום כאז, הנצחון מובטח לתורת ישראל, לדרך ה' העליונה. מכל ההתפתחות המדעית והרוחנית החברתית, ילקחו המעלות החיוביות והם יעשירו את הופעתה של האמונה באור חדש. כמו שהטכנולוגיה משרתת את הופעת התורה, כך גם ההתפתחות הרעיונית חברתית, אף היא תזדכך והתכנים הטובים שבה יסייעו להופעתה של התורה בכל עומקה ורוחבה.

נמצא כי ההלל וההודאה בזמן הזה אינו רק על הישועה שהיתה בימים ההם, אלא על הגילוי שנתגלה, שכל מה שמתרחש, הכל לכבודו ית', וגם אם בתחילה נראה כאילו להפך הוא, בסופו של דבר מתברר כי הכל לכבודו. אין דבר בעולם שיוצא כביכול משליטתו של רבש"ע. ממילא אין דבר בעולם שאינו חלק מגילוי כבודו יתברך שמו.

הכרה זו נוטעת בטחון ומסירה את הפחד והחרדה מסכנות רוחניות המתחדשות מדור לדור, כי הכל מכוון לטובה, הכל מכוון לגילוי ה' בעולם.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il