בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אשר ישעיהו בן רבקה

לפרשת בא

ביד חזקה ובזרוע נטויה

מדוע אנו מדגישים את העובדה שה' הוציאנו ממצרים ב"יד חזקה"? האם לא מספיק חשוב עצם העובדה שיצאנו מעבדות לחירות? והאם לא היה עדיף שנצא "בדרכי שלום"?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ג
2 דק' קריאה
"עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה". כך אנו אומרים בהגדה של פסח.

נשאלת השאלה מדוע אנחנו מציינים את העובדה שה' הוציא אותנו ביד חזקה, האם זה חשוב שזה היה ביד חזקה? הרי העיקר שה' הוציא אותנו מעבדות לחרות? הרי גם אילו ה' היה מוציא אותנו ממצרים בדרכי שלום מבלי שהכה את מצרים היה עלינו להודות לו? ואולי אדרבא האם לא היה עדיף שה' יוציא אותנו בדרך של הסכמה, שייתן בלב פרעה רוח של שלום ורוח של רצון טוב והוא היה משחרר אותנו מרצונו, האם זה לא היה עדיף מאשר ההוצאה בכח ביד חזקה ובזרוע נטויה והמצרים נעשו לנו לשונאים?

התשובה לשאלה היא, שדווקא עיקר התודה שעלינו להודות לה' היא על זה שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים דווקא ביד חזקה ובזרוע נטויה. חסד עשה אתנו ריבונו של עולם שהוציא אותנו בדרך זו, כי ע"י כך נודע בעולם כולו שה' אלוקי עולם בחר בנו לעמו.

המכות הגדולות הניסיות, שהכל ראו כי הן אלוקיות, ככתוב, ויאמרו החרטומים אצבע ה' היא וכי יד ה' היא. כי אכן רק הקב"ה בורא העולם יכול לעשות אותות ומופתים כאלו, והוא עשה זאת בשביל להוציא את עם ישראל ממצרים, ומכאן יסיקו שעם ישראל נבחר להיות עם ה'. מעתה בעתיד תמיד יזהו את עם ישראל כעם של רבונו של עולם, ודבר הזה מבטיח את קיומו של עם ישראל.

הנה כשחטאו ישראל בחטא העגל והקב"ה רצה לכלותם, עמד משה רבנו והתפלל אל ה' ואמר להקב"ה שאי אפשר לכלות את ישראל חס וחלילה כי זה יהיה חילול ה', כי בעת שנגאלו ממצרים נודע בעולם שעם ישראל עם ה' המה, ואם הקב"ה יכלה את ישראל, יאמרו הגויים שלא יכול הקב"ה להביאם לארץ ישראל, לכן הוא כילה אותם במדבר. למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם וכו'.
אמור מעתה שהמכות שהקב"ה הכה את מצרים באותות ובמופתים הם פרסמו את הקשר בין הקב"ה ובין ישראל, ודבר זה מבטיח לישראל את הצלתם מכל צרה במשך כל הדורות. גם אם יחטאו חס וחלילה ולא יהיו ראויים מצד עצמם להצלה, אבל ה' למען שמו הגדול הקשור בישראל, מציל את ישראל מכל צרתם.

נמצא שחסד גדול עשה ה' אתנו לא רק בעובדה שהוא הוציא אותנו ממצרים לחרות עולם, אלא גם ואולי בעיקר, שהוא הכה את המצרים מכות גדולות אלוקיות שבזה שם ה' נקשר בעם ישראל. כבוד ישראל הוא כבוד ה'. וחס וחלילה כשישראל בצרה שם השם מתחלל, ומובטח על כן שלעולם עם ישראל יתקיים וינצל מכל צרה, גם אם מצדו לא תהיה לו חס וחלילה כל זכות.

על כן הננו מודים לריבונו של עולם על כל מכה ומכה שנתן למצרים, כי בכל מכה נקשר יותר שם שמים בישראל. והוא מה שאנחנו אומרים בהלל הגדול: "למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו...". המכות הללו הם חסד לעולם. בזכותם הקב"ה מגן עלינו ומצילנו מכל צרה. דברים מעין אלו אפשר למצוא בפירושו של הגאון ר' יעקב מליטא בעל "מעשה נסים" על הגדה של פסח.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il