ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת שירה של אתר ישיבה בירושלים עם הרב סבתו

בבא בתרא ל"ט עמוד ב'

עדות בכתב

"מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כתובו" לצפייה בשיעור הישן של הרב בעניין עדות בכתב לחץ כאן
מוקדש לעלוי נשמת
הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות לעיון:
מסכת בבא בתרא דף ל"ט עמוד ב' - "אמר רבא א"ר נחמן: מחאה בפני שניים וא"צ לומר כתובו"
תוס' שם ד"ה "מחאה בפני שניים וכו'"
נ"י בסוגיא ד"ה "מחאה בפני שני עדים וכו'"
עליות דר' יונה בסוגיא ד"ה "אמר רבא א"ר נחמן"
רשב"א בסוגיה ד"ה הנ"ל
קצות החושן סימן קמ"ו ס"ק ג', ד' וסימן כ"ח ס"ק ו'
נתיבות סי' כ"ח ס"ק ו', ז'
נודע ביהודה מהד"ק יו"ד סימן ס"ו בתחילתו
שו"ע אבה"ע סימן מ"ד סע' ד' בסוף דברי הרמ"א
ח"מ שם ס"ק י'
עוד בנושא בבא בתרא

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל שאלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il