ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

לצערנו התרחשה שגיאה בקבלה או הצגה של נתונים

בית המדרש

הדף היומי הקצר

עבודה זרה - דף ל"ה

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטי"ז תשרי תשע"א
1314
מוקדש לעלוי נשמת
רוברט חי בן מרים
לחץ להקדשת שיעור זה
(לה. רבע עליון - לה: שורה אחרונה)

א. למה רבנן אסרו גבינת גויים באכילה (ולא בהנאה)?
A. ר' יהושוע הציע שזה חשש הוכן עם קיבה של נבלה.
ורי"ש דחה - קיבה של נבילה מותרת.
את המשנה בחולין שאומרת שקיבת נבילה אסורה - נעמיד כר' יהושוע לפני שהשתכנע מרי"ש.

B. אז למה באמת אסור?
במשנה ר' יהושוע פשוט "העביר נושא" - לפסוק "ישקני מנשיקות פיהו" - חשוק פיך, "כי טובים דודיך" - אהובים עלינו גזירות חז"ל.
ואכן איסור האכילה הוא גזירת חכמים חדשה:
1. עולא - משום חלב מגולה (שהנחש ניכר בו).
2. רבינא - משום טיפות חלב עכו"מ שבתוך הגבינה.
4. רב אדא בר אהבה - שמא החליק פניה בשומן חזיר.
3,5,6 - שמחמיץ הגבינה בדברים אסורים - עור הקיבה, חומץ, שרף ערלה (לר"א - שרף העץ, לר' יהושוע - שרף הפירות).

[אגב, דרשה על "לריח שמניך טובים..." - על ת"ח שמלמד אחרים תורה].

ב. המשנה - מאכלי גוים נוספים, שאסורים באכילה (ולא בהנאה).
A. חלב עכו"ם - שמא עירב חלב בהמה טמאה.
(ולא ניתן לבדוק אם מתגבן, כי גם בחלב טהורה חלק לא מתגבן).
B. פת עכו"ם - משום "חתנות".
לכאורה יש מקום להתיר כשאין חשש חתנו: 1. בשדה. 2. פת פלתר.
אך רב כהנא - רי"ח - רבי לא התיר פת עכו"ם.
מי חשב שמותר:
1. תלמידים טועים ששמעו את דברי רבי:
גרסא 1 - רבי שאמר "למה חכמים אסרו פת עכו"ם בשדה" - וטעו לחשבו שמתיר בשדה.
גרסא 2 - רבי שאל "אין פה מאפיה" - וטעו לחשבו שהתכוון שמותר גם מאפיה של גוים.
2. דעות שרבי באמת התיר (לפי הר"ן)
ר' חלבו - פת פלטר (כשאין של יהודי)
ר' יוחנן - כנ"ל + רק בשדה


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא עבודה זרה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il