ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פיקוח נפש בשבת - הותרה או דחויה? ;">

בית מדרש גמרא שבת Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (49 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (49 ד')

כ"ח טבת תשע"א

פיקוח נפש בשבת - הותרה או דחויה?


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת מזל

מקורות לשיעור:
רא"ש מס' יומא פרק ח' סי' י"ד "שאלו את הראב"ד וכו'"
ר"ן מס' יומא עמ' 8 בדפי הרי"ף ד"ה "גרסינן וכו' ונשאל הראב"ד וכו'"
ב"י טא"ח שכ"ח ד"ה "היה החולה צריל לבשר וכו'"
יומא ו': מחלוקת טומאה בציבור הותרה או דחויה
תשב"ץ ח"ג תשובה ל"ז ד"ה "הרמב"ן וכ'ו"
רמב"ם שבת פ"ב המכבה את הנר
ר"ן בחידושיו שבת ל'. ד"ה "אינו... ותירץ הרא"ה וכו'"
ר"ן שבת דף נ"ג ברי"ף ד"ה והיכא דאישתפוך וכו'" וד"ה "ואינו כן וכו'"
חלקת יואב סי' י"ד
שו"ע שבת שכ"ח סע' י"ב
שו"ע יו"ד רס"ו סע' י"ד וברמ"א ובגר"א שם.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il