ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פיקוח נפש בשבת - הותרה או דחויה?

האם מלאכת שבת הותרה לגמרי בפיקוח נפש או רק נדחה לצורך. סקירת המחלוקת והנפק"מ להלכה. מהי הגדרת פיקוח נפש?
2792
מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת מזל
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות לשיעור:
רא"ש מס' יומא פרק ח' סי' י"ד "שאלו את הראב"ד וכו'"
ר"ן מס' יומא עמ' 8 בדפי הרי"ף ד"ה "גרסינן וכו' ונשאל הראב"ד וכו'"
ב"י טא"ח שכ"ח ד"ה "היה החולה צריל לבשר וכו'"
יומא ו': מחלוקת טומאה בציבור הותרה או דחויה
תשב"ץ ח"ג תשובה ל"ז ד"ה "הרמב"ן וכ'ו"
רמב"ם שבת פ"ב המכבה את הנר
ר"ן בחידושיו שבת ל'. ד"ה "אינו... ותירץ הרא"ה וכו'"
ר"ן שבת דף נ"ג ברי"ף ד"ה והיכא דאישתפוך וכו'" וד"ה "ואינו כן וכו'"
חלקת יואב סי' י"ד
שו"ע שבת שכ"ח סע' י"ב
שו"ע יו"ד רס"ו סע' י"ד וברמ"א ובגר"א שם.
עוד בנושא שבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il