בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מסעי
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך הספר "תורה על הפרשה"

פרשת מסעי

undefined

הרב מאור צוברי

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" (לג, נג)

דעת הרמב"ן 1 שהדר בא"י מקיים בכך מצוות עשה מן התורה מן הפסוק דלעיל. וקשה 2 מדוע אין מברכים על מצווה זו כשם שמברכים על כל המצוות?
ויש לתרץ שבברכת המזון (בברכת הארץ) כשאנו אומרים "נודה לך... על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה" נכללת בזה גם ברכה על הישיבה בארץ.
^ 1.ספר המצוות, עשין ד', וכן בפרושו על הפסוק.
^ 2.עיין בתשובות הרשב"א חלק א', או"ח סימן יח, ששם כתב הרבה תירוצים לשאלה מדוע לא מברכים על מצוות מסוימות, כגון כיבוד הורים.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il