ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מוסך השבת מלאכת דש סעיף ו-ז, מלאכת זורה, מלאכת בורר א-ג.

שיעור חולב, מלאכת זורה וגדר בורר

פירוק אוכל מאוכל מותר וראיה לרמב"ם בחולב, שיעור חולב לרמב"ם ולראב"ד. קושיית הראב"ד שיש חילוק בין אוכל למשקה ומדוע חייב בכגורגרת? הסתירה בין הגמרא והעמדת הרמב"ם כתירוץ השני של התוס'. החילוק בין זורה לבורר.
לחץ להקדשת שיעור זה
עוד בנושא מוסך השבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il