ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך לימוד והעמקה ספר יהושע

שאלות מנחות ללימוד עצמי

פרק 3

דף הנחיות לפרקים א-ד

לפני שמיעת שיעור הסיכום - מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.
לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
ב"ה אלול תשע"ח
לימוד והעמקה ספר יהושע (20)
הרב שמעון קליין
2 - לגדול בתנ"ך - יוצאים לדרך
3 - דף הנחיות לפרקים א-ד
4 - מנהיגות יהושע
טען עוד
ספר יהושע
"ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים" אנו מתפללים בכל יום, ומביעים בכך את הגעגוע לחדש ימינו כקדם. או במילים אחרות - את הגעגועים אל השכינה ששרתה בתקופת התנ"ך, ולכל מה שנילווה אל קיומה.
בשעה טובה תכנית לימוד התנ"ך יוצאת לדרך. הלימוד הוא בבקיאות, והוא מזמן פתחים לעיון - להיכרות עם התקופה ועם הדרכים הרוחניות של גדוליה. בהתאם השאלות נוגעות תחילה לתוכן ולמבנה, ובהמשך הן מזמנות חשיבה. בכל פרק תהיה שאלה אחת למחשבה מתורה שבעל פה – במדרש האגדה או ההלכה.
המלצה לתהליך הלימוד: קריאה בקול של הפרק; לרשום בנקודות ציון כותרות להתרחשויות; לרשום שאלות העולות מלימוד הפרק – מילים ומשמעות; להוסיף את השאלות המוצעות בדף זה; קריאה קשובה יותר של הפרק תוך ניסיון לחלץ ממנו תשובות לשאלות. אם אין תשובה – זוהי הזדמנות ללבן בין החברותות ובשיעור הסיכום ביום שישי.

פרק א'
1. שליח של מי הוא יהושע? (של הקב"ה / של העם?)
2. כמה פעמים נזכר שמו של משה בפרק זה? מהם ההקשרים בהם הוא נזכר? מה ניתן ללמוד מכך?
3. מהו ייעודו של יהושע כפי שמשתקף מפסוקים ב – ד. מה לא נזכר בפסוקים אלו?
4. פשר המילים "חזק ואמץ"? באלו הקשרים הן נאמרות? מצא מקומות נוספים בהן הן נזכרות בתורה. מדוע הן משויכות דווקא ליהושע?
מדרש החכמים: המילים "כל אשר ימרה את פיך..." משמשות בחז"ל ובעקבותיהם ברמב"ם כמקור למורד במלכות חייב מיתה. 1 מה ההיגיון בלימוד הלכה לדורות מנאומם של שניים וחצי השבטים?
פרק ב'
1. מהי מטרת שליחות המרגלים?
2. רשום נקודות ציון המתארות את השתלשלות האירוע. מה עבר על המרגלים בכל שלב?
3. האם שליחות המרגלים היא סיפור הצלחה או סיפור של כישלון?
4. מהו ההיגיון במסקנת המרגלים: "נתן ה' בידינו את כל הארץ"?
ובמדרש: ילקוט שמעוני יהושע רמז ט "... אמרו: בת י' שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לסוף חמשים שנה נתגיירה...". חשוב על המשמעות של זיהוי זה?

פרק ג' - ד'
מעבר הירדן
1. תאר במילים שלך את סדר השתלשלות האירוע. מה אירע בכל שלב?
2. מהי תכלית נס מעבר הירדן? הסברים שונים מובאים בפרקים אלו. מהי נקודת המבט בכל אחד מהם?
3. היכן ממוקם הארון, והיכן ממוקם העם ביחס אליו במהלך פרק זה? מהי המשמעות המקופלת בכך?
4. מה בין סיפור האבנים בפרק ד', א-י, לבין סיפור האבנים בהמשך הפרק בפסוקים טו-כד? (הבדלי בניסוח ובמשמעות).
ובמדרש: "אורך החצר מאה באמה וגו' (שמות כ"ז, יח) וכל ישראל עומדים שם אתמהא, אלא מיכן שמועט מחזיק את המרובה, ודכותה ויאמר יהושע אל בני ישראל גושו הנה וגו' (יהושע ג', ט) ר' הונא אמר זקפן בין בדי ארון, ר' חמא אמר סמכן בין בדי ארון, רבנן אמ' צימצמן בין שני בדי ארון, אמר להם יהושע מזה תדעו כי אל חי בקרבכם (יהושע ג'/ י), ואף בירושלם עומדים צפופים ומשתחוים רווחים" ( בראשית רבה פרשה ה). מהו ההקשר למדרש זה בפרק?


לימוד פורה ומשמח
שמעון
^ 1.דוגמא: "... עמשא אכין ורקין דרש, אשכחינהו דפתיח להו במסכתא; אמר: כתיב כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת, יכול אפילו לדברי תורה - תלמוד לומר, רק חזק ואמץ" (סנהדרין מ"ט, ע"א); רמב"ם: "כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו, אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך או שלא יצא מביתו ויצא חייב מיתה, ואם רצה להרגו יהרג, שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך..." (הלכות מלכים ג', ח).

עוד בנושא לימוד והעמקה ספר יהושע
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il