ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
עזרו לנו להמשיך בהפצת התורה. אנו עדיין רחוקים מאוד מהיעד!
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פדיון הבן לוולד של בת כהן שהופרתה מתרומת זרע נכרי

--- ---תמוז תשע"ט
מוקדש לעלוי נשמת
שירה קופרמן ז"ל
לחץ להקדשת שיעור זה
אוסטרליה Australia
שבט, תשס"ז

השאלה
ברשותכם, אשים לפני כבודכם שאלה באיש שאין לו זרע, ואשתו סמכה על המתירים להיכנס להריון באמצעות הפריה מלאכותית מזרע של נוכרי. האשה, בת כהן, עומדת ללדת בן, ושואלת אם יש חיוב לפדות את בנה, היות שבת כהן שנבעלה לגוי מתחללת וחייבת לפדות את בנה. האם האשה נשארת בקדושת בת כהן ואינה מתחללת בנסיבות של הפריה מלאכותית, ומשום כך אין חובה לפדות את בנה?
ופונה אני לכת"ר לשמוע את דעתכם: א. האם הבן חייב בפדיון? ב. אם הוא חייב – מי חייב לפדותו, היות שבעל אמו אינו אביו? האם בית דין של שלושה הדיוטות רשאי לפדות את הבן, כדי לא לגרום עגמת נפש להורים?

התשובה
א. בת כהן אינה מתחללת אלא בביאה, ולא בהזרעה, ולכן האם בכשרותה, והילד פטור מפדיון 1 .
ב. בית דין יכול לפדות קטן במקום הצורך 2 .
^ 1. הגרש"ז אויערבך ב"נעם" (א עמ' קסה אות ד), וכן ב"מנחת שלמה" (ג סי' צח אות י). עיינו ב"במראה הבזק" (ג תשובה קכז).
^ 2. עיינו בשו"ת "במראה הבזק" (ב תשובה סט).
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il