ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שמות פרק מ

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר שמות Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


שמות פרק מ
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) וידבר יהוה אל משה לאמר: (ב) ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד: (ג) ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת: (ד) והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה: (ה) ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן: (ו) ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד: (ז) ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים: (ח) ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר: (ט) ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש: (י) ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים: (יא) ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו: (יב) והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים: (יג) והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי: (יד) ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת: (טו) ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם: (טז) ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה: (יז) ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן: (יח) ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו: (יט) ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה: (כ) ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה: (כא) ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה: (כב) ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת: (כג) ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה: (כד) וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה: (כה) ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה: (כו) וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת: (כז) ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה: (כח) וישם את מסך הפתח למשכן: (כט) ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה: (ל) וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה: (לא) ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם: (לב) בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה: (לג) ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה: (לד) ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן: (לה) ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן: (לו) ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם: (לז) ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו: (לח) כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il