בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • המאבק על הארץ
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' מאיר ב"ר יחזקאל שרגא ברכפלד

בעניין המאחזים ביש"ע

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ד' מרחשון תשס"ג
2 דק' קריאה
להלן מהלך הדיון בועד רבני ישע בעניין המאחזים, והחלטות הועד באופן השלם:

להלן הצעת הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א:
איסור גמור ומוחלט לכל אדם מישראל לפנות מאחזים יהודיים בארץ ישראל, וכשם שאדם מחוייב לסרב למלא פקודה לחלל שבת, כן עליו לסרב למלא פקודה לפנות מאחז, גם אם ייענש כתוצאה מכך.

ואלה דברי מורי ורבי, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בספר "ארץ הצבי", עמוד כג:
"ביחס לכפיה, מצד מי שהוא להעבירנו על חוקי הבוחר בעמו ונחלתו ברוך הוא הננו מצווים כולנו במסירות נפש של ייהרג-ובל-יעבור, "ונקדשתי בתוך בני-ישראל", אפילו על "ערקתא דמסאנא", וקל-וחומר על המצווה של תורה של יישוב וישיבת ארץ ישראל השקולה בדברי חז"ל ככל מצוותיה של תורה".

תומכי אוסלו שמסרו חלקי ארץ ישראל לאויבים, ונתנו בידם נשק, והביאו עלינו את הטרור הנורא שבו נהרגו מאות יהודים ונפצעו אלפים, ומהם נפגעו בנשק שמסרו תומכי אוסלו למחבלים, ממשיכים לפגוע בארץ ישראל ובעם ישראל.

אנו קוראים למפד"ל ולכל המפלגות הנאמנות לתורה ולארץ ישראל לפרוש מהממשלה שמפנה יהודים מביתם במאחזים.


לבסוף, לאחר דיון שהתקיים בין הרבנים נתקבלו ההחלטות דלהלן, והן מקובלות על כולם:

א. כל מאחז בארץ ישראל הוא חלק ממצוות יישוב הארץ, וחל איסור לפנותו מיושביו.
ב. צה"ל הוא צבא העם, ועיסוקו הוא למנוע טרור ולנצח את אויבי ישראל.
ג. אסור לכל גורם שהוא, גם לשר בממשלת ישראל, לנצל לרעה את מעמדו, ולהשתמש בצה"ל לפינוי מאחזים, ובכך לגרור אותו לויכוח הציבורי.
ד. אנו קוראים לממשלת ישראל להתעשת, ולבטל את גזירת פינוי המאחזים, ובעת מלחמה באויבים מבחוץ לא לגרום למלחמה פנימית.
ה. אנו קוראים לכל חייל לפנות למפקדו ולבקש לשחררו מכל מה ששייך לפינוי מאחזים, מטעמי אמונה ומצפון.
ו. צה"ל עסוק יום יום ולילה לילה בהגנה על הארץ מפני אויבים. כל הפנייה
של כוחות צה"ל ממשימות עיקריות גורמת לפגיעה בבטחון, וזאת על פי חוות דעת של גורמי בטחון, ועל פי הוכחות מהשטח.
ז. אנו קוראים למשפחות נוספות לבוא ולהאחז בכל מקום הזקוק לתגבור, על מנת להבהיר לכולם כי אין נסיגות מאדמת הקודש.
ח. ממשלה אשר תפגע בחלק כלשהו של ההתיישבות אינה ראויה לכל שיתוף פעולה עימה, ואנו קוראים למפלגות הציוניות לא לתת יד לממשלה כזאת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il