בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ירמיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ירמיהו פרק ל

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר: (ב) כה אמר יהוה אלהי ישראל לאמר כתב לך את כל הדברים אשר דברתי אליך אל ספר: (ג) כי הנה ימים באים נאם יהוה ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר יהוה והשבתים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה: (ד) ואלה הדברים אשר דבר יהוה אל ישראל ואל יהודה: (ה) כי כה אמר יהוה קול חרדה שמענו פחד ואין שלום: (ו) שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון: (ז) הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע: (ח) והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אשבר עלו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים: (ט) ועבדו את יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם: (י) ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד: (יא) כי אתך אני נאם יהוה להושיעך כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הפצותיך שם אך אתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך: (יב) כי כה אמר יהוה אנוש לשברך נחלה מכתך: (יג) אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך: (יד) כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך: (טו) מה תזעק על שברך אנוש מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשיתי אלה לך: (טז) לכן כל אכליך יאכלו וכל צריך כלם בשבי ילכו והיו שאסיך למשסה וכל בזזיך אתן לבז: (יז) כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה: (יח) כה אמר יהוה הנני שב שבות אהלי יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב: (יט) ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו: (כ) והיו בניו כקדם ועדתו לפני תכון ופקדתי על כל לחציו: (כא) והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם יהוה: (כב) והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים: (כג) הנה סערת יהוה חמה יצאה סער מתגורר על ראש רשעים יחול: (כד) לא ישוב חרון אף יהוה עד עשתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה: (כה) בעת ההיא נאם יהוה אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל והמה יהיו לי לעם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il