ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

סנהדרין דף ה ע"א

מחילה צריכה קנין

האם מחילה בלב תקפה? מחילה היא הסתלקות או הקנאה? ביאור מחלוקת בדין מחילה בחזקת תשמישין. ביאור הוכחת תוספות ממחילה בעבד עיברי.
מוקדש לעלוי נשמת
אברי ומרתה שוורץ
לחץ להקדשת שיעור זה
סנהדרין ו. תוספות ד"ה 'צריכה קנין' וכו'
קדושין טז. תוספות ד"ה 'והרב שמחל' וכו'
קצות החושן סימן יב' סעיף קטן א'
מחנה אפרים הלכות זכיה מהפקר סימן יא'
טור חושן משפט סימן קנג' מחלוקת רשב"ם והגאונים בדין מחילה בתשמישין
קצות החושן קנג סעיף קטן ג'
רשב"א בבא בתרא בתחילת פרק ג' ד"ה 'גמ' אלא מעתה כל חזקה'
עוד בנושא סנהדרין

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il