ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מחילה צריכה קנין ;">

בית מדרש גמרא סנהדרין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (48 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (48 ד')

י' סיון תשס"ט

מחילה צריכה קנין

סנהדרין דף ה ע"אנערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

סנהדרין ו. תוספות ד"ה 'צריכה קנין' וכו'
קדושין טז. תוספות ד"ה 'והרב שמחל' וכו'
קצות החושן סימן יב' סעיף קטן א'
מחנה אפרים הלכות זכיה מהפקר סימן יא'
טור חושן משפט סימן קנג' מחלוקת רשב"ם והגאונים בדין מחילה בתשמישין
קצות החושן קנג סעיף קטן ג'
רשב"א בבא בתרא בתחילת פרק ג' ד"ה 'גמ' אלא מעתה כל חזקה'
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב