ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא סנהדרין

הדף היומי הקצר

סנהדרין - דף ק"ח

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטי"ח סיוון תש"ע
2347
מוקדש לעלוי נשמת
רוברט חי בן מרים
לחץ להקדשת שיעור זה
(קז: במשנה - קח: 5 שורות מלמטה)
חלק ראשון - המשנה - קבוצות שאין להם עוה"ב
א.האפשרויות השונות:
1. האם יש להם עוה"ב.
2. האם נידונים.
מה ההבדל -
לפי הרמב"ם - עוה"ב - עולם הנשמות, ונידונים - גהינום.
לרמב"ן - עוה"ב - הצד הטוב של תחיית המתים, נידונים - הצד הרע של תחיית המתים (רש"י) /גיהנום (יד רמה קג:).

ב. הקבוצות:
דור הפלגה, מרגלים - אין עוה"ב.
דור המבול, דור המדבר (לת"ק), עדת קורח (לת"ק) - אין עוה"ב ולא נידונים. [ר"א - לדור המדבר ועדת קורח יש עוה"ב].
אנשי סדום - ת"ק - אין עוה"ב אך יש דין, ר' נחמיה - אין דין. ("על כן לא יקומו רשעים במשפט").

חלק שני - המבול ונח
א. דין דור המבול - הדעות והמקורות
1. במשנה (אין עוה"ב) + ר"י בן בתירא (לא חיים ולא נידונים) - לא ידון רוחי באדם לעולם.
2. ר"ע (אין להם עוה"ב) - וימח את כל היקום... וימחו מן הארץ.
3. ר' מנחם ברי"ס - קמים לתחייה ונידונים מיד (נשמתם שורפת את גופם).
[ודרך אחרת ללמוד שאין להם עוה"ב מ"לא ידון רוחי" - שנשמתם לא חוזרת לנדנה (תחיית המתים)].

ב. חטאי דור המבול
A. הגורם לחטא והעונש במים
1. ת"ר - דור המבול חטאו מתוך גאות ליבם:
ת"ק - חטאו מרוב טוב, עד שכפרו בצורך שלהם במים מהקב"ה, ולכן נענשו במים.
ר' יוסי - חטאו מתוך הסתכלות העיניים (שראו את רוב טובתם, והולכים אחרי עיניהם) - לכן נענשו במים שיוצא ממעיין (שהעין דומה למעיין).
2. עוד על הקשר בין החטא לעונש - רי"ח - חטאו ב"רבה רעת האדם" ולקו ב"תהום רבה".
B. חטאי דור המבול
1. עריות - כי השחית כל בשר את דרכו - רי"ח - הרביעו את כולם על כולם [החיות לא חטאו, אך נבראו לצורך האדם ולכן גם הם הושמדו (מלבד הדגים)].
2. גזל - "כי מלאה הארץ חמס מפניהם, הנני משחיתם..." - רי"ח - נחתם דינם על הגזל (מכאן למדים על חומרתו).
ישעיהו - "החמס קם למטה רשע..." - החמס עומד מול ה' ואומר שאין שום צורך בדור זה וכביכול רוצה להכותם.

ואגב, נלמד שגם נח היה בדין, אך ניצל.
ואגב - ג. מחשבת ה' אחרי המבול
"כי ניחמתי כי עשיתים" - דורשים את זה על מחשבת ה' אחרי המבול: רב דימי - טוב שהרגתי את בני האדם. א"ד- ה' מתחרט שהרגם.

ד. צדקותו של נח
"ונח איש צדיק תמים היה בדורותיו" - רי"ח = דווקא בדורותיו (כמו יין בין חומץ), ר"ל - אפילו בדורותיו (כמו בושם במקום הטינופת).
ה. התוכחה של נח לאנשי דורו
איים עליהם - גופותיכם יצופו על המים ותהיו דוגמא לקללה.
תגובתם - 1. אדישות (ממילא ה' מחכה למות מתושלח). 2. בזים לנח ואומרים שיש להם דרכי התגוננות ממבול של אש/מים (ונח עונה להם שהמים יהיו רותחים וסמיכים כשכבת זרע (שבזה חטאו) ומזה לא יצליחו להתגונן).
ו. למה היו 7 ימים לפני המבול
1. לחכות לאבלו של מתושלח.
2. לרמז לכך שה' שינה מסדרי בראשית (והשמש זרחה במערב).
3. עוד הזדמנות לעשות תשובה.
4. רמז לעולם הבא, שנתן להם לטעום שידעו מה הם מפסידים.
ז. הבהמות שלקח היו כאלו שהיו רק עם בני מינם (מי שלא התאים התיבה לא הכניסה, ואלו שהתאימו באו מעצמם).
ח. מבנה התיבה - סוג העץ - גופר, תאורה - צהר (אבן טובה), גג משופע, שלוש קומות (זבל, בהמות ובנ"א).
ט. העורב - העורב מתלונן ששולח אותו שהרי אם יקרה לו משהו לא יהיו עורבים, וחושד בנח שרוצה את אשתו, ונח עונה שאפילו על אשתו שלו לא בא בתיבה כי נאסרו בתיבה בתשמיש (ושלושה חטאו ונענשו - כלב, עורב, וחם בן נח (הוליד את כוש)).
י. היונה - 1. גרה עם בני האדם. 2. התפללה לקבל מזון מה' ולא מבנ"א.
יא. האכלת החיות - שם בן נח מספר לאליעזר על הקושי בהאכלת החיות את האוכל שמתאים להם.
עוד בנושא סנהדרין

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il