ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא שבועות

הדף היומי הקצר

שבועות - דף י"א

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטכ"ו תמוז תש"ע
1217
מוקדש לעלוי נשמת
חלווה בת פרחה
לחץ להקדשת שיעור זה
(י: שליש תחתון - יב. רבע עליון)

חלק א - סיכום הסוגיא
א. רי"ח - תמידים מיותרים של ציבור נפדים גם בלי מום (פודים אותם, ואח"כ קונים אותם שוב מהתרומה החדשה). (בקרבן של יחיד - תרעה עשד שתסתאב (יפול בה מום, ואז תיפדה, אא"כ זה חטאת - שאז מתה)).

ב. רבה - ראיה מהקטורת - את שארית הקטורת היו פודים (איך - נתנו כסף מהתרומה לשכר האומנים (כרגע הכסף חולין), בכסף פדו את הקטורת (כסף קדוש, קטורת חולין - אצל האומנים), בכסף חדש קנו את הקטורת (קטורת קדושה, כסף חולין - אצל האומנים).

דחיית רב חסדא - הקטורת אינה קדושת הגוף אלא דמים, רבה - היא קדושת הגוף.

הדיון לגבי הכתורת (תוס’ - מההקדשה, רש"י - מהמכתשת (והדיון הוא האם המכתשת כלי שרת)

רב חסדא - קדושת דמיםרבה - קדושת הגוף
נפסלת בטבול יום (והרי קדושת דמים לא נפסלים בטבול יום - ראיה (משנה במעילה) ממנחות שנפסלות רק אחרי שניתנו בכלי שרת)
לא נפסלת בלינה (מהמכתשת, אלא רק כשניתנת בכלי שלפני ההקטרה)תשובה - בקטורת לא שייך לינה (תוס’ - עשויה מראש לשנה שלימה)רבה - סברת רי"ח - לב בית דין מתנה עליהן.

ג. קושיות אביי על "לב בית דין מתנה עליהן"

1. הרי כל קדושת דמים הופכת לקדושת הגוף? תשובה - רק כהמטרה אותה מטרה.

2. פר ושעיר של יו"כ שאבדו והביאו אחרים תחתם - לפי ר"א ור"ש לא מתה אלא ירעו עד שיסתאבו. למה לא משתמשים ב"לב בי"ד"? שם אינו שכיח.

[דיון על התשובה - אביי - והרי בפרה אפשר לפדות אותה אפילו שרק מצא פרה נאה ממנה, וזה ודאי מדין "לב בית דין" ואפילו שאינו שכיח? 1. פרה אדומה היא רק קדושת דמים (דחיה - לא יתכן שזה קדושת דמים, כי אז צריך "הערכה" וזה לא שייך בבהמה מתה). 2. כי הפרה יקרה].\

3. ממשנתנו - מכך שר"ש נזקק לסברא שכל הקרבנות בטומאת מקדש וקודשיו, ולא פשוט אומר "לב בית דין מתנה". תשובה - רי"ח כרבנן, ור"ש באמת חולק.ד. מציאת מקור תנאי לרבנן

1. בקטורת - שפודים (דחייה - שם אין ברירה).

2. בפרה אדומה שפודים (דחייה - אולי דווקא שם כי יקר).

3. ממשנתנו - מי ששאל על ר"ש הבין שאפשר להעביר שעירים מחג לחג - כנראה בגלל "לב בית דין מתנה". (דחייה - אול זה ר"מ, ואפשר כל כל הכפשרות של השעירים משותפות).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא שבועות

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il