ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

זבחים - דף ס"ז ;">

בית מדרש גמרא זבחים Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (21 ד') הורד mp3
שלח לחבר

י' שבט תשע"א

זבחים - דף ס"ז

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת מזל

מעילה ועולת וחטאת העוף שנפסלו
(סו: במשנה – סח. במשנה)
א. בשיעור הקודם –
אם שינה בעבודת הקרבן: 1. במעשה (הדם: שבחטאת מיצה ובעולה היזה) או במיקום (של הדם – שעשה חטאת למעלה ועולה למטה) – פסול.
משנתנו – בכל המקרים האלו של הפסול – זה עדיין קדוש ומועלים בו (גם בקרבן פסול יש מעילה).
אבל – אם עשה עולת עוף לגמרי כמו חטאת (למטה, ולא הבדיל, והיזה) –
ר"א – פסול ויש מעילה, ר' יהושע – אין מעילה .

ב. למה לר' יהושע אין מעילה, והדיון ביניהם:
יש שני שלבים בהבנת ר' יהושע –
(1. עצם העשייה כקרבן אחר – מבטלת את המעילה. 2. העולה הופכת לחטאת.)
A. הבנה ראשונה – העשייה והמחשבה קרבן אחר – מבטלת את המעילה.
טענות ר"א ותשובות ר' יהושע (ומתוך זה – מיקוד הסברא):
במשנה:
1. קל וחומר מחטאת שעשה כעולה.
תשובה – רק כשכיוון לדבר שאין בו מעילה – אז אין מעילה.
2. קדשי קדשים שעשה לשם שלמים ובדרום – יש מעילה.
תשובה – רק כשכיוון לדבר שלגמרי אין בו מעילה (בשלמים יש מעילה באימורים).
בברייתא:
3. אשם ששחט לשם שלמים -
a. בצפון.
תשובה – דווקא כשגם עשה שינוי מעשה .
b. בדרום –
תשובה - שינוי מקום זה לא מספיק, צריך שינוי מעשה.
c. רבא – ר"א יכל להקשות – בשינוי בעלים (=שינוי עשה)
מכך שלא ענה לו כך, מכאן שהבין שבאמת סברת ר' יהושע היא אחרת:
B. הבנה שנייה – רב אדא ב"א – העולה הופכת לחטאת

ג. דיונים בהבנה השנייה (שהעולה הופכת לחטאת)
A. למה לא אומרים גם הפוך? (שהחטאת תהפוך לעולה).
1. אכן אומרים גם הפוך.
(ומשנים את דברי רי"ח מ"כך היא הצעה של משנה" ל"כך היא הצעה של כולה משנה").
2. רב אשי – לא אומרים הפוך, כי יש הבדל:
עולה הנעשית כחטאת – כיוון שעשה רק סימן אחד, זה כבר נהיה חטאת לפני שעשה בה משהו שיכול לעשותה עולה (שני סימנים). אך חטאת כעולה, הרי כבר עשה סימן אחד וכיוון לעולה אז כבר נפסל.
B. קושיות ממסכת קינים
1. שתי נשים, אחת עולה ואחת חטאת, ועשה אחת למעלה ואחת למטה – הכל פסול.
למה לא אומרים שהעולה תהיה חטאת?
דחייה – לא אומרים בשל אדם אחר.
2. כנ"ל, אך בקרבן שלה – שתי נשים שהביאו שלושה קינים:
רחל – ע,ע,ח. לאה – ח,ח,ע, כהן עשה חצי למעלה חצי למטה.
מתוכם –
קן מפורשת לגמרי : ע-רחל ח-לאה. פסול – כי ודאי טעה, ולא אומרים שהעולה תהפוך לחטאת בשל אחרה.
קן סתומה – לא פירש מה מה ולמי. – הדין – אחת לעולה לאישה אחת ואחת לחטאת לאחרת.
קן מופרשת אך לא למי (אחת עולה ואחת חטאת) – פסולה. – למה לא נאמר שמה שלמטה יהיה חטאת? קשה .
( C. ראיה שהמשניות שם כר' יהושע:
אישה ילדה + נדרה , וחייבת עולה וחטאת ללידה + עולה ועולה לנדר, והכהן עשה חצי למעלה חצי למטה -

מין 1

הסבר

2 מינים

הסבר (יש גם ספק מה המין ה-1 שהיה למעלה)

לא פרשה
רק צריכה להשלים 1 (להגיע לסה"כ 2 בנדבה)

1

חסר רק העולה שנעשתה למטה

2

לא יודעים איזה מין נעשה למעלה כדי שתשלים מאותו מין

פרשה
מספק צריכה להגיע ל-4 נדבה (2 מכל מין)

3

מספק צריכה סה"כ 4 לנדבה, ורק 1 בסדר.

4

(גם ה-1 שהביאה לא טוב, כי אולי מהמין הלא נכון)

פרשה וקבעה

5

גם ה-1 לא טוב, כי בא לבד, וגם החובה באה לבד,

לכן 4 + 1 חובה

6

4 + 2

4 כ"נל, ועוד אחד לחובה אך כיוון שלא יודעת מאיזה מין – צריכה 2.

פרשה וקבעה, ולא זוכרת אם הביאה 2 מינים,

והכהן לא זוכר מה עשה

7,

בן עזאי -8

לפי התחלת המקרה – 6,
וכיוון שהכהן לא זוכר – אז גם החטאת לא טובה.

בן עזאי – החטאת חייבת לבוא ממין העולה (ולחכמים – החטאת יכולה להיות ממין אחר, ויביא עולה מאותו מין).
שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב