ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא זבחים

הדף היומי הקצר

זבחים - דף ע"ב

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטט"ז שבט תשע"א
1090
מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת מזל
לחץ להקדשת שיעור זה
זבחים עב. שורה 5 – עג. 2 שורות מלמטה)

א. למה הבהמה לא בטלה ברוב? (כמו הדין מהתורה)
תשובה – זה דבר חשוב (שמוכרים אותו במניין) ולכן אינו בטל.
מי סובר כך?
A. כשיטת ר"מ
[המשנה בערלה (ג, ו-ז) – (א 1-)
תלתן של כלאי הכרם – אסור בהנאה וחייב שריפה. אם התערב בתלתן היתר -
חכמים – בטל ב200 (מהתורה בטל ברוב), (ומחמירים רק ב-6 (ר"ע – 7) דברים ספציפיים).
ר"מ – לא בטל ברוב והכל ישרף, כי דרכו לימנות.
ר"ל כל שדרכו לימנות (על ידי הרוב ) – כולל בהמות
רי"ח - את שדרכו לימנות – (כל ידי כולם ) – לא כולל בהמות.
אז כמי המשנה לפי רי"ח ?
B. רב פפא – כר' יהושע (לפי ר"י) – שמספיק מיעוט שמוכרים במניין
[דתניא – דרס ליטרא קציעות תרומה (תאנים יבשות, בפי חבית ולא יודע איזה, ואין 100 חביות, אך יש כמות של 100 ביחס לתרומה.
אם יודע שזה רק בפיה – 3 שיטות (2 שיטות במחלוקת ר"א ור' יהושע), מהמקל למחמיר -
1. גם החלק התחתון מצטרף לבטל (ר"א לפי ר"מ).
2. רק החלק העליון מבטל (רי יהושע לפי ר"מ, ר"א לפי ר"י), ורק כשלא יודע איפה – אז החלק התחתון מצטרף.
3. לא בטל בכלל – אפילו אם היו 100 חביות, כיוון שלפעמים נמכר במניין (ר' יהושע לפי ר"י).
(אגב, אם לא ניכר, אז גם לר' יהושע לפי ר"י בטל).

C. רב אשי אפילו לרבנן שרק שישה דברים נחשבים כחשובים, מודים בבעלי חיים .

ב. סיכום השיטות (מהמקל למחמיר)
רבנן – רק שישה דברים לא בטלים
ר"ע – שבעה דברים.
רב אשי – גם לרבנן – בע"ח לא בטלים.
השיטות שדברים שנמנים לא בטלים
ר"מ לרי"ח – רק כשתמיד נמנה.
ר"מ לר"ל – כשלפעמים נמנה.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא זבחים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il