ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא זבחים

הדף היומי הקצר

זבחים - דף פ"ג

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטכ"ז שבט תשע"א
1015
מוקדש לעלוי נשמת
יצחק בן אפרים
לחץ להקדשת שיעור זה
(פג. במשנה – פד. במשנה)
אם עלו לא ירדו – היקף הדין ומקורות
א. סוג וחלק הקרבן – 5 הדעות והמקורות

במשנה

בברייתא

הדעות

ר"ג
"על המזבח"

ר"ש

ר' יהושע
"על מוקדה"

רי"ס הגלילי

ר"ע

מנחות

כן

רק עצמאיות

כן

לא

נסכים

כן

רק עצמאיים

לא

דם

כן

כן

לא

כן

אימורים

כן

כן

עוף

כן

כן

לא

המקורות

הלימוד הבסיסי

"על המזבח"

"העולה" - עצמאית

"על מוקדה"

עולה

כבשים

מה עושים עם הלימוד של השני

על מוקדה - שמחזירים איברים שקפצו.

ואשר תאכל האש" – שלא מחזירים קטורת שקפצה.

נלמד מ"אשר תאכל האש" – איברים (ולא קטורת).

כבשים – שלא מנחה

עולה – שלא עלתה בחיים

נלמד מ"כל הנוגע במזבח יקדש", לשני סוגי הפסולים.

על המזבח – שהמזבח מקדש.

+ "כל הנוגע" – 2 פסוקים - אחד לפסול עם שעת הכושר ואחד בלי.
ב. טבלה נוספת למקורות – מזוית ראייה של הפסוקים

ר"ג

ר' יהושע

ויקרא ו, ב - "היא העולה
על מוקדה

להחזיר איברים שקפצו

דווקא הראוי לאש

על המזבח"

הראוי לכל המזבח

שהמזבח מקדש

שמות כט – "כל הנוגע במזבח יקדש"

שהמזבח מקדש

שהמזבח מקדש

ויקרא ו,ג – "אשר תאכל האש"

לא להחזיר  קטורת שקפצה

להחזיר איברים שקפצו,

ולא קטורת

ג. מה ר"ל חידש בסידור שלו?
1. שיש מנחת נדבה שעולה כליל (כרבא). דחייה – שיאמר זאת!
2. שגם אם הביא את הנסכים של הקרבן למחרת, עדיין לר"ש לא כלול בדין.

ד. מה לימדה המשנה ב"הראוי למזבח"?
רב פפא – שראוי כבר עכשיו , ולא מחוסר מעשה (לאפוקי מקומץ שלא הושם בכלי),
אך אם מחוסר מעשה בדבר אחר – כן כלול בדין (למשל קדשים קלים שהעלו את אימורים לפני זריקת הדם).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני


עוד בנושא זבחים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il