ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מודה במקצת ומשיב אבידה

האם פטור משיב אבידה הוא דין דאורייתא או דרבנן? הדברים תלויים ביסוד החיוב בשבועה - האם מצד התביעה או מצד הודאה וכפירה. הסבר שיטות הרמב"ם ורש"י.
הרב חיים כץג' תמוז תשע"א
מוקדש לעלוי נשמת
יעקב בן בכורה
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות לשיעור:
רמב"ם הלכ' טו"נ פ"ה הל' ט'
רמב"ם הלכ' טו"נ פ"ד הל' ה'
שו"ע חו"מ סי' צ"ו ס"א ובחידושי רעק"א שם
ב"מ דף ג' ע"א רש"י ד"ה "מפני מה"
שם בדף ד' ע"ב ברש"י ד"ה "אינו אלא"
כתובות דף י"ח ע"א "וליתני מודה ר' יהושע וכו' מנה לאביך בידי" ובסוגיית הגמ' שם
חידושי רמב"ן שבועות דף מ"ב ע"ב ד"ה "ה"ג אבל בטענת אביו"
ב"ק דף ק"ז ע"א ברש"י ד"ה "מעיז ומעיז"
עוד בנושא שבועות

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il