ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

פרק כ - תולין

בית מדרש גמרא שבת Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

תשע"ג

פרק כ - תולין


נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

המחלוקת אם תורה תשתכח מישראל - אינה בירושלמי בבלי קלח:‏ • פ"כ ה"א [צ:]‏
בבבלי הביא שעתידה תורה שתשתכח מישראל, ורבי שמעון בר יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. ובירושלמי לא הובא.
הטעם שאין שפין כרשינים בשבת בבלי קמ.‏ • פ"כ ה"ג [צא:]‏
אין שורין את הכרשינין משום בורר, ואין שפין אותן משום דש.
בבבלי לא פירש מדוע אין שפין אותן, ורש"י (ד"ה ולא שפין) כתב שהוא משום בורר.
מותר לחתוך חותמות שבכלים לכו"ע פ"כ ה"ה [צא:]‏
הירושלמי כאן הובא גם בשבת פט"ו ה"ב [עח.], ועיין מה שכתבנו שם.

על פרקים כא-כד אין ירושלמי


חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב