ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!
בית המדרש מסכת שבת

פרק כ - תולין

519
לחץ להקדשת שיעור זה
המחלוקת אם תורה תשתכח מישראל - אינה בירושלמי בבלי קלח:‏ • פ"כ ה"א [צ:]‏
בבבלי הביא שעתידה תורה שתשתכח מישראל, ורבי שמעון בר יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. ובירושלמי לא הובא.
הטעם שאין שפין כרשינים בשבת בבלי קמ.‏ • פ"כ ה"ג [צא:]‏
אין שורין את הכרשינין משום בורר, ואין שפין אותן משום דש.
בבבלי לא פירש מדוע אין שפין אותן, ורש"י (ד"ה ולא שפין) כתב שהוא משום בורר.
מותר לחתוך חותמות שבכלים לכו"ע פ"כ ה"ה [צא:]‏
הירושלמי כאן הובא גם בשבת פט"ו ה"ב [עח.], ועיין מה שכתבנו שם.

על פרקים כא-כד אין ירושלמי


עוד בנושא מסכת שבת
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il