ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

לאן נמריא השנה?

בית מדרש חגים וזמנים ימים נוראים ראש השנה ענינו של ראש השנה Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

תשרי תשע"ד

לאן נמריא השנה?


נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

שנה אחת, בימים הנוראים, עמד רבי אייזיק מקומרנא, בתפילה על כלל ישראל. והנה, גילו לו מן השמיים שגזירה קשה מתוחה על ישראל, ותפילתו לא הועילה לבטלה.
ידע רבי אייזיק, שלכל שנה יש צדיק בשמיים. קרא הרבי לעזרתו את הצדיק של אותה שנה, שיעמוד עימו בתפילה לבורא עולם על כלל ישראל. באותה שנה היה הצדיק – שם בן נח. ביקש הרבי משם שיתפלל עימו, אך שם התנה זאת בכך, שהבן הראשון שייוולד במשפחתו של הרבי יקרא בשמו – שם.
נעתר הרבי לבקשה והגזירה התבטלה. ואכן, באותה שנה, נולד לרבי נכד, ונקרא שמו בישראל בשם הנדיר – שם. לימים גדל אותו 'שם', והפך לצדיק גדול, הלא הוא האדמו"ר רבי שם מראדושיץ.
סיפור עלום זה, מבטא את אשר אמרו גדולי ישראל (עיין מהר"ל גבורות ה' פרק מו', תניא אגרות קודש יד), שכל שנה ושנה היא מהות חדשה לחלוטין. לכל שנה 'צדיק' משלה, כלומר עניין רוחני מיוחד משלה.
הרי בכל חג חוזר ומאיר המאורע הראשון שהיה באותו חג. לפיכך, בראש השנה, יום בריאת העולם, חוזר העולם ונברא מחדש. ממילא, כשאנו ניגשים לעבודת ראש השנה, אנו ניגשים מתוך אחריות והזדמנות גדולה להתחדשות גמורה.
יתר על כן - ראש השנה, "יום הרת עולם הוא". ומדויק הביטוי - יום של הריון ולא יום לידה, כשיטת ר' יהושע (ראש השנה יא.) שבניסן נברא העולם, אלא שבתשרי עלה במחשבה להבראות ולא נברא בפועל עד ניסן. (משנ"ב תקצ"ב ה'). אכן, כך זה גם בטבע הארצישראלי, הבריאה כולה נכנסת להריון במהלך החורף, יונקת מים ומתמלאת בכוחות כעובר, ובימי האביב נולדת ופורצת החוצה בכל יפעת הדרה.
משמעות נוספת ועמוקה יותר יש בדבר, משמעות שעומדת ביסוד כל עבודת היום. בראש השנה - בזמן בו נוצר מחדש העולם לקראת השנה החדשה, דומים אנו לעובר אשר מקבל את כל הפוטנציאל של התכונות והכוחות, אשר יביאם אח"כ לידי ביטוי במהלך כל ימי חייו.
כלומר – המילה 'ראש', שבצירוף המילים 'ראש השנה', משמעותה לא רק מלשון 'ראשון' לימי השנה, כי אם מלשון 'ראש' האדם הכולל ונותן פקודות לכל חלקי הגוף. ביום זה הקב"ה זורע בנו את כל הכוחות של כל ימי השנה, כזרע אשר גונז בחובו את כל תכונותיו של העץ הגדול. כך כתבו גדולי החסידות - "בפרט בראש השנה שהוא חיות של כל השנה" (שפת אמת תרס"ה), "אצלי העיקר הוא ראש השנה, וכשעובר ראש השנה אני מטה אוזני לשמוע שמכין לסליחות בשנה הבאה, כי כל השנה כהרף עין" (רבי נחמן מברסלב - שיחות הר"ן רט"ו).
לפיכך, בראש השנה לא ישנים. "מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה" (מי שישן בראש השנה ישן מזלו", ועיין בפוסקים שיש שהתירו אחרי חצות). ראש השנה מכיל בקרבו את כל הכוחות של העולם באותה שנה, לכן יש לנו אחריות גדולה למצותו עד תומו. הגובה שאליו נגיע בראש השנה משרטט את גבולות הגובה של כל העניין הרוחני והגשמי של העולם באותה שנה.
ובעזרת ה', נזכה השנה, שהצדיק יהיה מלך המשיח שיגאלנו בגאולה קרובה. שנה טובה ומבורכת!
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il