ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

מסכת סוכה דף כ"ד ;">

בית מדרש גמרא סוכה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (12 ד') הורד mp3
שלח לחבר

כ"ז אדר א' התשע"ד

מסכת סוכה דף כ"ד

הדף היומי בעשר דקות - אתר סינינערך על ידי הרב

מוקדש להצלחת
עם ישראל

(כד: 1+ עד כה. במשנה)


חלק א – האם ניתן לכתוב גט על בהמה?


רי"ס הגלילי פוסל,


רבנן מכשירים. 

רי"ס הגלילירבנןוכתב להאפשר לכתוב על שאר דבריםבכתיבה ולא בכסףספרדווקא דבר שדומה לקלף (שאין רוח חיים ואינו אוכל)סיפור הדבריםספר כריתותבכתיבה ולא בכסףדבר הכורת בינו לבינהכרת - כריתותדבר הכורת בינו לבינהלא דורש
חלק ב – דפנות מאילנות שמתנענעות ברוח


רב אחא בר יעקב – מחיצה שמתנענעות ברוח מצויה – אינה מחיצה.


קושיות – ארבעה מקורות שבהם עושים מחיצה מדבר המתנועע:  1. משנתנו – דפנות מעצים.

  2. דיומדים מעצים.

  3. ענפי אילן גדול שיוצרים אוהל – יוצרים רה"י.

  4. שיבולים לא קצורות משמשות כדפנות.

  5. גזע – חזק ויציב.

  6. ענפים ("נוף") – עשה בהוצא ודפנה (קשר כדי שלא יזוז).


תשובה


דיונים על זה –  1. לגבי משנתנו – אם קשר מה החידוש?


תשובה - שלא גוזרים שמא ישתמש בעצים בשבת ויו"ט.  1. למה רב הונא ברד"י הגביל לבית סאתיים, הרי אם קשר זה נחשב שהוקף לדירה?


תשובה – זה לא הוקף לדירה אלא כדי לשהות שם כששומר על השדות שמחוץ לאותו שטח ("תשמישיה לאויר").
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב