ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא סוכה

מסכת סוכה דף מ"א

הרב אורי בריליאנטי"ד אדר ב' התשע"ד
264
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

(מא. במשנה – מב. במשנה)


א. תקנות ריב"ז אחרי החורבן 1. לולב ניטל כל שבעה בכל מקום

 2. יום הנפת העומר כולו אסור בחדש.


מקור שצריך לעשות זכר למקדש – "ודורש אין לה".


שתי הבנות:

 

הבנה 1הבנה 2מהתורה, כשאין מקדש – "עד עצם היום הזה"ולא עד בכלל,


כלומר מהבוקר מותר חדשועד בכלל,


כלומר מהתורה אסור חדש עד הלילהריב"זתיקן שאסור עד הלילה.


שמא בשנה הראשונה שבה יבנה המקדש יטעו ויאכלו חדש כבר מהבוקר, כפי שעשו אשתקד.


קשה - למה לא לגזור שמותר מחצות? (הרי גם כשיש מקדש, יספיקו עד חצות).


תשובה – שמא יבנה בלילה שלפני, ולא יספיקו באותה שנה.קשה מברייתא: 1. משמע שרק לר"י זה מדאורייתא ושהוא חולק בזה על ריב"ז.


תשובה – ר"י טעה וחושב שלריב"ז זה תקנה. 1. הרי כתוב שהתקין? רק "תיקן" שיתחילו לעשות את הדין מדאורייתא.ב. "לכם" – משלכם


יישומים בתנאים – 1. במשנה – כשלקחו את הלולבים בשבת – הקפידו לקחת דווקא את שלהם (ביום הראשון).

 2. ברייתא – סיפור על ר"ע והתנאים, שנתן להם את הלולב במתנה.


הערות על הסיפור – 1. מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה.

 2. ר"ג קנה את הלולב ב1000 זהובים.

 3. ר"ג קנה את הלולב ב1000 זהובים.

 4. אמימר החזיק את הלולב גם בתפילת עמידה.


ג. חביבות מצוות ארבעת המינים


והרי אסור להחזיק משהו בתפילה, כי יסיח דעתו?


הלולב רק מחזק את דעתו, מרוב הדבקות במצווה ובה'. 1. ברייתא – אנשי ירושלים הלכו עם הלולב כמעט לכל מקום.

 2. 1.הגבלה – רק אם עוד לא יצא ידי חובה.


ד. רי"ס – טועה בדבר מצווה פטור מקרבן


במשנתנו, שאם שכח ויצא עם לולב לבית הכנסת בשבת – פטור.


והרי בלולב יצא כשהרים?


מדובר שהרים הפוך או על ידי משהו אחר (בביזיון). 1. 2.עוד יישום - כהן שאכל עולת העוף במחשבה שזה חטאת העוף – פטור.


והחידוש – שאפילו שבאמת לא קיים שום מצווה (בניגוד ללולב). 1. 3.קשה – כהן שהקריב בשבת קרבן שלא בוקר – חייב על חילול שבת.


תשובה – שם זה שוגג שקרוב למזיד, כי לקח את הכבש מהלשכה של הלא מבוקרים.
עוד בנושא סוכה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il