בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

טיפול בעציצים בשנת שמיטה

undefined

רבנים שונים

תשע"ה
2 דק' קריאה
שאלה
יש לי עציצים בבית/ במרפסת . בבית יש שכנים מתחתי – האם בשנת השמיטה לא יהיה ניתן להזיזם ? אותו כנ"ל במרפסת – רק שבמרפסת אין מתחת למרפסת שכנים . אלא בטון /פרחים . האם מותר להזיזם בשביעית ? כמו כן יש לנו סחלבים – כשיש פרחים הם בתוך הבית . כשהפרחים נושרים אנחנו מוציאים למרפסת לשמש וכו' . מה דינם ?

תשובה
א. להזיז עציצים בתוך הבית מותר 1 .
ב. אם המרפסת מקורה אזי מותר לכולי עלמא להוציא אליה עציצים, גם אם אין מתחתיה שכנים 2 .
ג. לדעת החזון איש אסור להוציא עציצים בשמיטה ממקום שיש בו תקרה למקום שאין בו תקרה, כיון שזה תולדה של זורע 3 , ולעומתו הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי 4 והרב צבי פסח פרנק 5 התירו להסיר את התקרה מעל העציץ.
מדברי רבי שלמה זלמן אויערבך נראה שבמקרה שההוצאה נועדה לצורך הזרעים, צריך להחמיר ולא להוציא למקום שאינו מקורה 6 , אך לדבריו ניתן להעביר את העציץ החוצה בלילה, כי אז זה רק גרמא שיועיל רק כשתבוא השמש 7 .
לכן נראה שהעצה הטובה היא להוציא את הפרחים למקום פתוח בלילה בשעה שאין שמש.^ 1. גם לפוסקים הסוברים שבתוך הבית זה מחובר, כאן זה מותר, כיון שלא משנים את רמת היניקה אם קיימת.
^ 2. כיון שהפסק של אויר מתחת למרפסת נחשב כהפסק –מנחת שלמה חלק א סימן מא, אות ב.
^ 3. חזון איש שביעית סימן כב אות א (עמוד 294)
^ 4. ספר השמיטה עמוד יז (פרק ג, אות ו, ואות ח) הוא מתיר גם להוציא את העציץ החוצה מהבית.
^ 5. הר צבי זרעים חלק ב סימן לד (עמוד פד – פה) מוכיח מירושלמי שאין זה זורע, וכן כתב שלא ניכר כלל שעושה מעשה זריעה, ולכן אין איסור בזה.
^ 6. במנחת שלמה (א, מא, ג) מביא ר' שלמה זלמן אויערבך מאירי שאוסר בשבת להעביר עציצים למקום שבהם יחשבו כזרועים, ולכן אסור גם בשמיטה. לגבי החזון איש שהובא לעיל, הוא כותב שאולי הוא מתכוון כאשר הכוונה היא להועיל לזרעים כמו במקרה דנן, וכותב שוודאי שאם אין כוונתו להשביח את הזרעים באופן זה, הדבר מותר, כמו בשבת שמותר לפתוח חלון או אור מול צמחים לצרכים אישיים, כשאינו מתכוון לצורך הצמח.
^ 7. בהמשך דבריו ר' שלמה זלמן אויערבך כותב שבלילה כיון שזה רק גרמא נראה שמותר אפילו לצורך הצמח (והוא מסתפק בדבר זה, אך נראה מדבריו שהוא נוטה להתיר).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il