בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 72

מתאחדים דרך הפנימיות

undefined

הרב זלמן גופין

אייר התשע"ה
מסופר בזהר שביום הסתלקותו אמר רבי שמעון בר יוחאי על עצמו: "כל ימי הייתי קשור בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא והיום אני מאוחד איתו".
בעצם ישנם שלושה סוגים של חיבור עם הקדוש ברוך הוא: דביקות, התקשרות והתאחדות.
דביקות היא חיצונית בלבד. ניתן לקחת שני חפצים שאין ביניהם כל קשר, למרוח דבק ולהדביק אותם זה לזה.
התקשרות היא פנימית הרבה יותר, כמו שאמר יהודה "ונפשו קשורה בנפשו" – נפשו של יעקב קשורה בקשר פנימי עם נפשו של בנימין.

אחדות – דבר אחד.
כאשר לימוד תורה וקיום מצוות נעשים בקבלת-עול בלי חשק ותענוג – אזי דבוקים בה', כי לא ניכר הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. ואם עושים אותם בחשק ותענוג – ניכר הקשר הפנימי בין יהודי לקדוש ברוך הוא.
אך הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא מצד הנשמה הוא אחדות אחת – "חלק א-לוה ממעל ממש". כאשר לימוד תורה וקיום מצוות נעשים מתוך הקשר העצמי בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, הם מהווים ביטוי לאחדות הזאת.
ביום הסתלקותו הרגיש רבי שמעון בר יוחאי את הקשר העצמי עם הקדוש ברוך הוא, ובו ביום הוא פתח את הצינור לכל עם ישראל, שעל ידי לימוד פנימיות התורה נזכה כולם להרגיש את האחדות עם הקדוש ברוך הוא.
לרישום לרשימת תפוצה לעלון קרוב אליך
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il