בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 73

ספירת היסוד

undefined

הרב יהושע שפירא

אייר התשע"ה
2 דק' קריאה
הגיע זמן העצמיות
לאחר שהמלך מגיע למעונה של הכלה, הוא עומד על הפתח ומאיר אותו מבחוץ ומבפנים, כמו שבארנו בספירות הנצח וההוד. בספירת היסוד הוא צועד עוד צעד אחד לקראת כלתו - נכנס לביתה כדי לפגוש אותה ולהעניק לה את כל אהבתו ואת כל עצמותו. האהבה הגדולה שפיעמה בו בעודו בארמונו, והגעגועים העזים שתקפו אותו כאשר עמד על פתח דלתה של רעייתו, נושאים אותו על גבי גלים מופלאים פנימה, אל מקומה של הכלה, מתוך רצון לתת לה את כל כולו.
ברם, המלך נשאר דמות עצמאית גם לאחר שהוא נותן את עצמו לרעייתו. ודאי שמלכו של עולם הוא נשגב ומרומם מכל יחס מקביל אל כנסת ישראל ואל עמו ישראל, ואף על פי כן, לא דבר ריק הוא כשאומר האהוב שהוא רוצה לתת לאהובתו את כל עצמיותו. למרות שהוא עוד יפעל ויעשה דברים רבים בתוך הבית ומחוצה לו, ולמרות שעלולים להיות משבר וריחוק ביניהם, בכל זאת - האמת לאמיתה היא שבנתינה זו יש משהו עצמי שנוגע עמוק יותר מכל מחשבה ורגש. ממש כשם שבקשר הזוגי יש צד עמוק אף יותר מאשר בקשר שבין הורים לילדים, כמו שאומר הכתוב: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו". הדבקות הזו נוגעת עד העצמיות ממש, "זאת הפעם עצם מעצמי".
בליבו של אדם
עוד רגע קט
אנו צועדים עוד צעד לקראת היום הגדול – יום החמישים, שער הנו"ן, שבו אנו עתידים לקבל את התורה ולשמוע "אנכי" ו"לא יהיה לך" מפי הגבורה. עתיד הקדוש ברוך הוא לקרוע לנו את שבעת הרקיעים, שמים וארץ וד' רוחות, כדי לתת לנו את המתנה הגנוזה בבית גנזיו, את התורה. ואנחנו ככלה, שהחתן נכנס לביתה והיא מתמוססת כל כולה מול כוחות הנתינה המופלאים שלו. היא חשה ויודעת שהעמדה והיחס שלו אינם רק חלק מאישיותו, אלא משהו מעצמיותו המבקש לתת לה את עומק העומקים שלו. היא נאלמת ונעלמת מול גלי הנתינה העצמית, מול שפע הטוב וחשיפת העצמיות שמתנוצצת מתוך הרצון לתת הכל. היא מרגישה שהגלים הללו מכים בקרבה, נוגעים גם אצלה בשורש עצמיותה, ומכינים אותה לקראת לידה חדשה של דמותה.
אמנם, עדיין לא נולדנו מחדש כדי לקבל תורה, אבל השורש של מפגש שישנה את כל מהותנו כבר נזרע. הרצון האלוקי, שכבר נמצא בעמדה כל־כך קרובה, ברצון כה עז לנתינה, מגלה לנו שעוד רגע קט ואנו מתהפכים לבריה חדשה. ואז נהיה ראויים לטהרה העצומה של ישראל שעמדו לרגלי הר סיני, כשפסקה זוהמתם - בשבוע הבא, בספירת המלכות.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il