בית המדרש

  • מדורים
  • רביבים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שמחה בת חנה

כיצד נחשבו הרב קוק והרב זוננפלד בעיני גדולי ישראל

undefined

הרב אליעזר מלמד

2 דק' קריאה
ביקשתי לראות כיצד התייחסו גדולי ישראל לרב חיים יוסף זוננפלד, רבה של העדה החרדית בירושלים: האם הכתירוהו כרבה של ירושלים או רק כאב"ד בירושלים, היינו אב"ד של העדה החרדית שפרשה מכלל קהילת ירושלים, שרבה היה כידוע מרן הרב קוק זצ"ל.

התעוררתי לכך, מפני שלפני כחודשיים הזדמן לידי עיתון ´בקהילה´ ובו מאמר על הרב אשלג (בעל הסולם) מאת כתב אחד שמשפחתו קוק, ובו הכתיר את הרב חיים יוסף זוננפלד זצ"ל לרבה של ירושלים. חשבתי לעצמי, מן הסתם אותו כתב הוא מבני משפחתו של מרן הרב זצ"ל, ואיך לא נזהר בכבודו של קדוש ישראל מרן הרב קוק זצ"ל, והכתיר את מתנגדו לרבה של ירושלים, למרות שרבנותו לא היתה מקובלת על רוב גדולי ירושלים, רבניה ומוסדותיה.

ואכן מצאתי כי באף מכתב לא הוזכר הרב זוננפלד כרבה של ירושלים, אלא רק אב"ד בירושלים. כך כתב אליו הרב ברוך בער מקאמניץ בסביבת שנת תרפ"ו (כרך א´ ע´ רפח), ורבי שמעון שקאפ (כרך ב´ ע´ רמו). והרב ליב חסמן כותב אליו בתארי כבוד, אבל אפילו אינו מזכיר שהוא אב"ד בירושלים. גם אל הרב ראובן בנגיס שירש את מקומו כותב הרב איסר זלמן מלצר "ראב"ד לעדת אגודת ישראל פה עיר הקודש ירושלים".

לעומת זאת ישנו מכתב אחד מאת החפץ חיים, שמופנה אל הרב קוק ועוד שני רבנים גאונים, ובו הוא כותב במפורש "אב"ד דעיה"ק ירושלים ת"ו" (כרך א´ עמוד רנח).
כמובן יש עוד מכתבים רבים מאוד, חלקם הובאו בספר ´אגרות לראי"ה´, מהם עולה בבירור כי בעיני גדולי הדור היה הרב קוק רבה של ירושלים ואח"כ של ירושלים וארץ ישראל.

אגב, את ההסכמה הראשונה לפירוש הסולם קיבל הרב אשלג מאת הרב קוק, והיא נדפסה בראש ההסכמות. בנוסף לכך קיבל הרב אשלג הסכמה מהרב חרל"פ, תלמידו המובהק של הרב קוק.

------------------
פורסם גם במדור "רביבים" מהעיתון 'בשבע'.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il