ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
חדרים אחרונים לשבת שירה בירושלים עם הרב סבתו
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר פורים

ז' אדר תשע"ז

נתיבות שלום חלק א'

לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
היום נביא קטע מספר נתיבות שלום של רבי שלום נח ברזובסקי, האדמו"ר מסלונים, בענין חג הפורים. הנתיבות שלום פותח בסדרה של מובאות ההופכות את פורים מחג של זיכרון למאורע היסטורי. לחג בעל השפעות רוחניות סגוליות עליונות ונפלאות לכלל ולפרט.

"מצינו בחז"ל ובספרי צדיקים שהפליגו מאוד בגודל מעלת קדושת מגילת אסתר שכולה סודות נשגבים השייכים לכללות ישראל והשייכים לכל פרט, ומובא בבית אברהם שצדיקים רואים במגילה כל מאורעות הנה בכל העולם. והרב הקדוש רבי ברוך ממעזי'יבוז' זי"ע (נכדו של הבעל שם טוב) אמר בפירוש מאמר חז"ל הקורא את המגילה למפרע לא יצא, היינו מי שסבר זה מעשה שהיה מלפנים, כי בכל דור ושנה צריך להרגיש כאילו זה עובר עכשיו".

הכוונה הפשוטה בדברי חז"ל "הקורא את המגילה למפרע לא יצא", היא שמי שקורא את המגילה שלא כסידרה, אינו יוצא ידי חובתו. אולם רבי ברוך ממז'יבוז' מפרש שמי שחושב שהמגילה היא היסטוריה גרידא (כמובן שאין הכוונה לומר שאינה היסטורית, אלא שאינה רק היסטורית) הרי שאינו מעריך כלל נכונה את ענין חג הפורים. הנתיבות שלום מראה שאין גישה זו חדשה לחכמי הקבלה והפנימיות הרואים בעיקר את התהליכים הרוחניים שמאחורי כל מאורע, אלא שיש רמזים למהות הנצחית של פורים גם בספרות והנגלית וכדלהלן:

"והרמב"ם בפרק ב' מהלכות מגילה כתב כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין להבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר, הרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטילין לעולם. והרי שדרגת מגילת אסתר היא למעלה מנביאים וכתובים. ויש להתבונן לפי מעוט שכלנו מה ענין המגילה השייך לכלל ולפרט על דרך העבודה.
מצינו בספרים הקדושים שהפליגו בגודל קדושת יום הפורים, וכמו שכתב בספר הקדוש אוהב ישראל (לפורים) וזה לשונו: "היטיבו אשר דברו חכמי דורותינו על יום הפורים שהוא כמו יום הכפורים. והיינו שהוא היום הגדול והקדוש בשנה, וכן אמרו במדרש, כל המועדים יהיו בטלים וימי ההפורים לא יהיו נבטלין לעולם, מה ראו על ככה להגדיל בגודל ערך יום הפורים יותר מכל המועדים".

אנו רואים אם כן כיצד חכמי ישראל בכל הדורות ייחסו חשיבות מהותית מאוד ליום הפורים כיום בעל הארה נפלאה. מחר ננסה להבין מדוע.
עוד בנושא פורים
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il