ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הרב קוק חלק א'

דף הבית בית מדרש אמונה וחסידות לימוד יומי באמונה הרב קוק Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר הורד דף מקורות

כ"ג אדר תשע"ז

הרב קוק חלק א'

כ"ג אדר תשע"זנערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

לקראת לימוד חוברת 'מבוא למשנת הראיה חלק ב' ראינו לנכון להרחיב מעט על אישיותו האדירה של מרן הרב קוק זצ"ל.
הרב קוק חידש תורה מיוחדת בעלת השלכות רבות על חיינו. היחס לעולם החול, לארץ ישראל, לתהליך הגאולה, לתופעה של הכפירה, היחס לשינויים התרבותיים, הנפשיים והמחשבתיים שהתרחשו בעולם כולו בדורות האחרונים ועוד ועוד.
בימים הקרובים נעסוק מעט בשאלות כלליות בנוגע לאישיותו לכתביו ולשיטתו.
ראשית, ננסה להכיר במעט את גדלותו הייחודית של הרב קוק. לעיתים אולי נדמה, שאמנם בעינינו הרב קוק היה ענק הענקים, מגדולי האומה, אך בעיני תלמידי חכמים אחרים לא היה מוערך ולא היה חשוב כאחד הגדולים.
נביא כאן מקצת מדברי גדולי דורנו ודורו של הרב קוק המתייחסים אליו ומעריכים אותו. דבריהם של גדולי ישראל על הרב קוק חשובים לנו כדי שנדע לטעום קצת מדמותו ולהבין מעט מיהו העומד מאחורי התורה הגדולה 'התורה הגואלת', וממילא גם נוכל לגשת אל דבריו ביחס נכון ומדוייק יותר.
נקדים בדברי הרב קוק זצ"ל בספרו 'אדר היקר':

"עת אשר יתקפו היאוש (את עם ישראל), ויאמר יעקב אולי זהו גורלו, כעת, ללכת על גחון, ללחך עפר (להיות שפל וחומרי), ישא ישראל עיניו, אל הזקנים שבדור; אל יחידי הסגולה, אשר על ברכיו נולדו, יראה הוד נפשם, ורוממות שאיפותיהם. מהם יכיר את רוחו, כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. אז יכיר את תוכן חייו, אשר אם כי שאלת הלחם (שאלת הפרנסה) היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אבל ידע נאמנה כי לא היא תהיה כל הסכום של שאלת חייו הכלליים ; ורוח חיים חדשים, חיים טבעיים לו, חיים של קדושה ועדינות רוח, ימלאהו, וילך במסילתו לסול לו דרך אשר בה ועל ידה יגיע לכל חפצו, עד שגם שאלת הלחם תהיה יותר קרובה להיפתר, כי חפץ ה' בידו יצלח.
על-כן גדול הוא ערכה של פעולת סיפור תולדותיהם של צדיקים לישראל, כמה שיגדל הרושם של החזיון המפליא, של חיי איש הרוח, המתרומם מעל החפצים הפעוטים של המון החיים, וחי כולו באויר של קדושה וטהרה, של צדק ומישרים, הנה האור הזורח חודר בכל עת, לפי המקבלים, לפי המקרים, רק קמעא קמעא... אז יאספו להיות יחד לשמש צדקה, המאירה מחשכי ארץ באור עזה".

הרב כותב שגדול כח סיפורי צדיקים להשפיע על האדם להתרומם מעל שפלות החיים, מעל העיסוק החומרי והיומיומי בעניינים חומריים - אל מדרגה נעלית יותר, מוסרית ורוחנית יותר. דרך ההסתכלות על הצדיקים אנו מכירים את הרוח האמיתית שלנו, את תוכן החיים האמיתי שלנו. לאדם רגיל לעיתים קשה להגיע לגובה רוחני והוא עסוק הרבה בעניינים חומריים. הוא כמובן שייך לעולם הרוח, שהרי הוא חלק מעם ישראל, עָם הרוח, אלא שהוא לא תמיד מצליח להיחשף אליה בפועל. הדרך שלו לפגוש את עולם הרוח היא דרך המפגש עם הצדיקים, גדולי האומה, שהם, בחייהם, מבטאים יותר מכל את עולם הרוח.
אף אנו ננסה להתבונן מעט בדרכיו של הרב קוק זצ"ל, נטעם מעט ממה שאמרו עליו גדולי ישראל במהלך הדורות ובכך ננסה לטעום מעט מאישיותו ולהתרומם בעצמנו על ידי כך:

האדר"ת, חמיו של הרב קוק, אמר עליו: 'לקחתי חתן שאיני מגיע לקרסוליו'

הנצי"ב, ראש ישיבת וולוזי'ן, אם הישיבות, אמר על הרב קוק: 'כדי לגדל בחור כזה, כדאי היה שתיווסד ישיבת וולוז'ין'

בעל ה'לשם' (סבו של הרב אלישיב זצ"ל), מגדולי המקובלים בדור הקודם: 'רבי אברהם יצחק הוא כליל השלימות: שלמות בגאונות, שלמות בצדקות, שלמות במחשבה, ושלמות בהנהגה'. והוסיף ואמר: 'כשם שישנן שיטות שונות בהלכה, כן ישנן שיטות גם בקבלה. דרך מיוחדת להראב"ד ודרך מיוחדת לרמב"ן, ושיטת האר"י הקדוש שונה משיטת הר"מ קורדוברו, וכיוצא בזה בהמשך הדורות אצל הרמ"ע מפאנו, הרמח"ל, הגר"א. ואילו הראי"ה קוק, ידע והקיף את השיטות כולן ועליו ניתן לומר: 'כל רז לא אניס ליה' '

הרב יוסף לייב זוסמן זצ"ל, תלמיד הרב חרל"פ אמר עליו : 'כי למרן זצ"ל היתה נשמה גבוהה מאוד, אשר כמה דורות לפנינו לא ירדה לעולם נשמה גבוהה כזאת, ולא היה לפי הדור, ולכן היו רבים שלא זכו להבינו'.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il