ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פתיחת נעילה חשמלית בשבת במקום סכנה

פתיחת נעילה חשמלית בשבת במקום סכנה, מערכת ביטחון חשמלית בשבת, בבית פרטי.
40
לחץ להקדשת שיעור זה
שטוקהולם, שוודיה Stockholm, Sweden
תשרי, תש"ן

פתיחת נעילה חשמלית בשבת במקום סכנה

שאלה
בבניינים המודרניים, בפתח הכניסה יש כפתור שצריך לדוחקו ובזה הדלת נפתחת, כי המנעול מחובר לחוט עלקטרי מגנט, וע"י הדחיקה בכפתור מתעורר העלקטרי מגנט ופותח את המנעול. ידוע, שכל דחיפה או דחיקה של עלקטרי מתהווה עי"ז ניצוצות, שהם המעוררים לפעולה. האם מותר לפתוח את הדלת בשבת, ע"י דחיקת הכפתור, או לא?
במרכז היהודי אשר בשטוקהולם, הדלת נפתחת באותה צורה משום הביטחון נגד טרור.

תשובה
א. המחבר מעגל חשמלי: כתבו האחרונים, שאע"פ שלא נעשית מלאכת שבת ע"י הזרם, וכגון: שמפעיל מכשיר חשמלי שאין בו אש — הרי זה אסור בשבת משום מוליד 1 , או משום בונה, או משום מכה בפטיש 2 ולכן, אסור ללחוץ על הכפתור שגורם לפתיחת הדלת כיוון שעי"כ נסגר מעגל חשמלי.
ב. במרכז היהודי, שהדלת נפתחת בצורה זו מסיבות ביטחוניות, מכיוון שזהו פיקוח נפש, מותר ללחוץ בשבת. אך רצוי, שייעשה ע"י גוי (שומר) או בשינוי (כגון בגב היד) 3 4 5 6 .
ג. מכון צמ"ת מתמחה בפתרונות הלכתיים בנושאים חיוניים. כגון: ביטחון ורפואה, ויכולים להציע מתג גרמא.
כתובתם: מכון צמ"ת, אלון שבות, גוש עציון.
טלפון: 02-9931442, פקס: 02-9931889. (מחו"ל, הקידומת היא — 972-2).


קיטו, אקוואדור Quito, Ecaudor
אב, תש"ן

מערכת ביטחון חשמלית בשבת, בבית פרטי.

שאלה
ראיתי בפיסקיכם 7 שמערכת ביטחון חשמלית — בשער הקהילה בשטוקהולם — מותרת בהפעלה מטעמי פיקוח נפש. בקיטו שבאקוודור, כמעט בכל בית — כולל הבית של הרב — מותקנת מערכת כזאת. המצב הבטחוני באקוודור לא גרוע כמו בפרו ובקולומביה שכנינו. בכל אופן, אין לזלזל בעירנות — אפי' לשעה קלה — גם אצלינו. האם אפשר להפעיל מערכת בטחונית חשמלית, גם בבית פרטי של הרב, בתנאים כאלו?

תשובה
מערכת הביטחון החשמלית — המותקנת בשער הקהילה — שהותרה1, היתה אך ורק משום חשש פיקוח נפש. אך בגוונא שאין פיקוח נפש, אין להתיר (אפילו אם חילול השבת נעשה בגרמא). ולכן, אין דינו של יחיד — שיכול לשהות בבית כל השבת — כדין ציבור.
^ 1.שו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב, במפתחות לסימן ל"א. מנחת יצחק, ח"ג, סימן ל"ח. אנציקלופדיה תלמודית, חלק י"ח, עמוד קס"ג-קס"ה, ובהערות; 111, 109, 108, 102, 101.
^ 2.חזו"א, או"ח סימן נ', סק"ט. ועיין באנציקלופדיה תלמודית שם, בהערות; 122, 116, 115 וכן בעמוד תר"נ.
^ 3.עיין מסכת כתובות, דף ס', ע"א.
^ 4.עיין שו"ע או"ח, סימן שכ"ח, ס"ד. ובמשנ"ב, ס"ק י"ד. ובביאור הלכה, ד"ה "כל שרגילים וכו'".
^ 5.רצוי, להפעיל את מכשיר הגרמא כלאחר יד.
^ 6.לשאלת הפעלת מערכת מסוג זה בבית פרטי עיין לקמן שאלה כט.
^ 7.עיין לעיל שאלה כח.
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il