בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חלווה בת פרחה

מסכת כתובות: דף ז'

ברכת חתנים (ברכת האירוסין)

האם ברכת האירוסין קודמת לקידושין? (רמב"ם - ראב"ד), דין ברכת המצוות שיש אפשרות שמצוותן תתבטל, השוואה למילה ושחיטה, השוואה לציצית ותפילין, השוואה לאמירת ,"רצה" לאחר צאת השבת.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ה' כסלו תשס"ו
54 דק' צפיה

מקורות:

כתובות ז: ובראש שם סי' יב וסי' יז.
רמב"ם הל' אישות פ"ג הל' כג ובראב"ד ובמ"מ ומל"מ.
ש"ך יו"ד סי' יט סק"ג וברע"א שם.
שו"ת נודע ביהודה תנינא אבה"ע סי' א.
שו"ע יו"ד סי' א סע' ז ובט"ז ס"ק יז.
שו|ת הר צבי או"ח ח"ב מילי דברכות סי' ב אותיות טז יז.
שו"ע אבה"ע ס' לד.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il