ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ברכת חתנים (ברכת האירוסין) ;">

דף הבית בית מדרש משנה וגמרא גמרא כתובות Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word האזן לשעור (54 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (54 ד')

ה' כסלו תשס"ו

ברכת חתנים (ברכת האירוסין)

מסכת כתובות: דף ז'נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חלווה בת פרחה

מקורות:

כתובות ז: ובראש שם סי' יב וסי' יז.
רמב"ם הל' אישות פ"ג הל' כג ובראב"ד ובמ"מ ומל"מ.
ש"ך יו"ד סי' יט סק"ג וברע"א שם.
שו"ת נודע ביהודה תנינא אבה"ע סי' א.
שו"ע יו"ד סי' א סע' ז ובט"ז ס"ק יז.
שו|ת הר צבי או"ח ח"ב מילי דברכות סי' ב אותיות טז יז.
שו"ע אבה"ע ס' לד.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זו שנית