ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פרק 396

ענייה לדברים שבקדושה המשודרים בטלפון או אינטרנט

האם ניתן לענות לקדיש וקדושה למי ששומע אותם נאמרים דרך הטלפון או מחשב?
ללא רבכסלו תשפ"א
28
מוקדש לעלוי נשמת
חיים משה בן קוקה יהודית ואהרון שמואל בן בצלאל
היילנד פארק, ניו ג'רזי Highland Park, NJ
שו"ת "במראה הבזק" (402)
רבנים שונים
395 - תפילה ביחיד בזמן שהציבור מתפללים
396 - ענייה לדברים שבקדושה המשודרים בטלפון או אינטרנט
397 - "גרים" רפורמים וקונסרבטיבים — תפיסת קידושין והצורך בגט
טען עוד
תש"ף

שאלה
האם ניתן לענות לקדיש וקדושה למי ששומע אותם נאמרים דרך הטלפון או מחשב?

תשובה
אם יש מניין במקום אחד ומשדרים את התפילה בשידור חי דרך הרדיו, טלפון או אינטרנט, השומע יכול לענות אמן אחר הברכות, וכן לענות לקדיש, קדושה וברכו וכל דבר שבקדושה.1

_____________________________________________

כתבו התוספות (פסחים פה ע"ב ד"ה וכן לתפלה; ראש השנה כז ע"ב ד"ה ושמע) שאף אם יש מחיצה מפסקת בינו לבין המניין, יכול לענות אחר כל דבר שבקדושה ששומע מהמניין. ועל פי זה נפסק בשו"ע (אורח חיים סימן נה סעיף כ):
"היו עשרה במקום א' ואומרים קדיש וקדושה, אפילו מי שאינו עמהם יכול לענות. וי"א שצריך שלא יהא מפסיק טינוף או עבודת כוכבים."
ועל פי זה כתבו כמה פוסקים (אורח משפט או"ח מח; אגרות משה או"ח ד, צא; יחוה דעת ב, סח; פסקי תשובות רטו, אות ג ועוד) שהוא הדין אם שומע בשידור חי ברדיו או מכשיר את המניין רשאי לענות אחר דברים שבקדושה. ואף שמבואר בשו"ע שלדעת היש אומרים אם יש דבר טינוף או עבודת כוכבים מפסיק שאינו רשאי לענות, כתבו הפוסקים שאין זה שייך כאשר הקול מועבר באמצעות גלי הרדיו וכדומה, שאין זה נחשב שהקול עובר דרך מקום טינוף (ועיין ביחוה דעת שם טעמים נוספים על כך).
בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל

חברי הועדה המייעצת:
הרב יעקב אריאל
הרב פרופ' אברהם שטינברג
הרב פרופ' דרור פיקסלר
הרב פרופ' נתן קלר
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il