בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן
אורות ישראל - פרק ג' פסקה ח' , ט'

הרוחניות מחברת בין עם ישראל

כלל ישראל זה דבר מפשט ולכן כדי להתחבר לכלל ישראל אנחנו צריכים להתמקד בצדדים הרוחניים של החיים.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ' אדר תשפ"ג
41 דק' צפיה
אורות ישראל פרק ג פסקה ח
ח. האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור, כדי שיהי׳ מושג הכלל מצויר יפה בנפשו, ואז תהיה לו היכולת להתדבק בכללות כנסת ישראל.


אורות ישראל פרק ג פסקה ט
ט. כשיש איזה דבר שאיננו מתדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדאי, ומוגבל ומצומצם מערך הרחבתה האידיאלית, אנו צריכים להבין שיש כאן חסרון מצדנו בהמחשבה הכללית, שלא הוארה יפה בכל אבוקתה הגדולה ואורה הבהיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. וכל מה שנוסיף אורה קדושה ועליונה, יותר נתעלה בבהירות המחשבה, ויותר יתגדלו האידיאלים שלנו בשאיפתם, ויותר יכנסו לעומתם תחת דגלם כל הדברים הקטנים שבקטנים, וחיי עולם וחיי שעה יתחברו ביחד, והיה אור הלבנה כאור החמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il