בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק כב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויאמר דויד זה הוא בית יהוה האלהים וזה מזבח לעלה לישראל: (ב) ויאמר דויד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים: (ג) וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים ולמחברות הכין דויד ונחשת לרב אין משקל: (ד) ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד: (ה) ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו: (ו) ויקרא לשלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישראל: (ז) ויאמר דויד לשלמה בנו (בני) אני היה עם לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי: (ח) ויהי עלי דבר יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני: (ט) הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לו מכל אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו: (י) הוא יבנה בית לשמי והוא יהיה לי לבן ואני לו לאב והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם: (יא) עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך: (יב) אך יתן לך יהוה שכל ובינה ויצוך על ישראל ולשמור את תורת יהוה אלהיך: (יג) אז תצליח אם תשמור לעשות את החקים ואת המשפטים אשר צוה יהוה את משה על ישראל חזק ואמץ אל תירא ואל תחת: (יד) והנה בעניי הכינותי לבית יהוה זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף: (טו) ועמך לרב עשי מלאכה חצבים וחרשי אבן ועץ וכל חכם בכל מלאכה: (טז) לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך: (יז) ויצו דויד לכל שרי ישראל לעזר לשלמה בנו: (יח) הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני יהוה ולפני עמו: (יט) עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את מקדש יהוה האלהים להביא את ארון ברית יהוה וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il